21 september 2012

Beslut om konkurrensutsättning av p-övervakningen

Som väntat fattade vi beslut på nämnden i går om att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad. Inte en dag för tidigt om ni frågar mig. Det här är långt ifrån en kärnverksamhet i kommunen och fungerar alldeles utmärkt om det istället sköts av marknanden. Vi har tittat mycket på Helsingborg och deras erfarenheter och jag är fullt övertygad om att det kommer gå mycket bra i Växjö också. Nu ska ett förfrågningsunderlag tas fram och jag tycker här att dte är viktigt att vi inte handlar upp ett provisionsbaserat system. Jag är inte ute efter att sätta dit våra medborgare utan att ha ordning och reda i staden. Dessutom är det viktigt att hlla koll på våra handikappsplatser så att de som verkligen behöver dem också får möjlighet till det. En annan viktig uppgift som parkeringsvakterna har är att hålla ordning på att budbilar, hantverkare osv på Storgatan. Alltför många bilar parkerar slentrianmessigt på gågatan utan att ha tillstånd för detta. Detta minskar framkomligheten och gör centrum mindre attraktivt. Här behövs uppryckning från alla parter!!! Pressmeddelande Växjö kommun har beslutat att konkurrensutsätta kommunal parkeringsövervakning Tekniska nämnden (TN) beslutade 2012-09-20 att konkurrensutsätta parkeringsövervakningen. Förfrågningsunderlaget som kommer att tas fram omfattar övervakning, flyttning av fordon, betalsystem inklusive service och tömning av biljettautomater. Torgverksamheten samt loppmarknad föreslås även i fortsättningen bedrivas av Växjö kommun och att P-automater ägs av Växjö kommun. Bakgrunden till att konkurrensutsätta verksamheten är att utförare och beställare ställer fokus på olika saker. För parkeringsverksamheten betyder det att frågor som arbetsmiljö, säkerhet och genomförande har hög prioritet. Medan frågor som utveckling, uppföljning, återrapportering och kundnöjdhet står mera i fokus på beställarsidan. För mer information kontakta tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, tel 0470-433 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar