15 oktober 2013

Partistämma i dagarna 4!

Nya Moderaterna kommer på torsdag att inleda sin partistämma i Norrköping. Jag kommer att vara på plats i dagarna 4 för att debattera och diskutera politik som kommer lägga grunden till vårt partiprogram och valmanifest inför valet 2014. Jag är utskottsordförande för utrikesproppen och Europaplattformen vilket gör att jag kommer få jobba ganska hårt. Inte mig emot då det är ett mycket intressant område. Vi kommer även fastställa listan inför EP-valet på lördag vilket sannolikt kommer bli spännande då det verkar bli strid om platserna. Media har under veckan gjort sitt bästa för att trissa upp stämningen i partiet och hitta konflikter. Först var det försöket att skopa ut vår partisekreterare Kent Persson och nu verkar de fiska efter politiskt laddade frågor. I dagens DN kan man läsa att Nya Moderaterna sänker skatten mer än Gamla Moderaterna. Föga förvånande med tanke på att Nya Moderaterna faktiskt har suttit vid makten och har kunnat genomföra sin politik=). Konstycket att sänka skatten i opposition har vi inte lyckats med tidigare och det blir sannolikt svårt även i framtiden om olyckan skulle vara framme. Att Moderaterna nu som då tycker att det är viktigt att sänka skatten borde inte vara en särskilt stor nyhet egentligen. Sänkt skatt är bra för jobben, för egenmakten och för samhället i stort. Sänkt skatt är bra för alla, förutom för dem som gärna vill (S)tyra andra människor. Den stora skillnaden mellan Fredrik Reinfeldt och Bo Lundgren är inte politiken utan pedagogiken, Fredrik har lyckats med att förklara varför sänkt skatt är viktigt, det lyckades aldrig Bo Lundgren med. Ny politik ska kommuniceras och nya utspel kommer med all säkerhet göras under helgen. Vi kommer dessutom med största sannolikhet att se vår nya logga lite överallt. Tycker att den är bra men får mig att tänka mer på godis än politik. Tror dock att det kommer förändras under helgen, alternativt kommer jag äta väldigt mkt godis i helgen=)

Vänsterpartiets demokratisyn

V)ärmbys dåliga demokratisamvete Att en vänsterpartist försöker sig på en uppläxning av mig om demokratins grunder och praktiska utförande känns en smula märkligt, på gränsen till surrealistiskt. Låt mig inledningsvis klargöra en sak för läsarna i allmänhet, men Lennart Värmby i synnerhet då han uppenbarligen har svårt att läsa och förstå mail som jag skriver; Jag har INGA som helst synpunkter på att samtliga partier som blivit demokratiskt valda i landstingsvalet också är med i det parlamentariska arbetet med att ta fram förslag på ny organisation och arbetsordning för regionkommunen. Det var också det vi kom överens om, 16 ledamöter från de åtta partierna som finns representerade i landstingsfullmäktige kommer att ha den uppgiften. Jag anser dock fortfarande att det står mig fullständigt fritt som moderat förbundsordförande att bjuda in precis vem jag vill till moderatledda partiöverläggningar. Lennart Värmbys Vänsterparti, tidigare Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och därefter Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), har sina rötter i samma politiska ideologi som Stalin, Lenin, Mao, Castro och flera andra diktatorer och har historiskt utmärkt sig för sin kamp MOT politiskt pluralism. Länderna på vår sida av järnridån hade många och fria partier och demokratiska val. På den kommunistiska fanns det bara ett parti. Där fanns inga överläggningar mellan partier. Är (V)ärmbys brev till ledarredaktionen ett tecken att de demokratiskt tveksamma håller varandra om ryggen, även i lokalpolitiken? Det är Lennart (V)ärmby, inte jag, som engagerat sig i ett parti som vänt demokratiska värderingar ryggen gång på gång och blundade för övergrepp och förtryck samt som försvarat regimer som Östtyskland och Kuba så sent som på åttiotalet när Lennart Värmby själv var medlem i VPK. Att i ett sådant läge ifrågasätta min demokratisyn är inte seriöst. Det är Lennart (V)ärmby som har fel, inte jag. Anna Tenje Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum

Pressmeddelande: Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum Centrumhandeln i Växjö ska utvecklas och stärkas. Som ett led i detta satsar nu kommunen på attraktivare, säkrare och barnvänligare stadskärna genom att införa kör- och stannandeförbud på gågatorna i centrala Växjö. - Detta kommer bidra till att Storgatan och centrum blir den trygga, attraktiva och barnsäkra plats som vi länge eftersträvat, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden. Satsningen innebär att Storgatan blir den kombinerade gå- och cykelgata det är tänkt att vara där gående och cyklister samsas på de gåendes villkor. Tidigare har en del trott att det är en dedikerad cykelbana och cyklat väldigt fort. - För att markera vad som gäller har nu en fotgängare målats på gatan i samma fält. Detta gör att det känns tryggare för hela familjen att vistas i city, utan att man behöver ha stenkoll på de små. City ska var en plats där både flanörer, barnfamiljer och cyklister samsas på lika villkor och visar hänsyn till varandra, förklarar Anna Tenje. På Växjö Citysamverkan är man positiva till förändringarna. - Vi vet ju sedan tidigare genom vårt arbete och våra kontakter med handlarna och deras kunder att den ökande trafiken på gågatorna upplevs både besvärande och otrygg, säger Jenny Rungegård, VD på Växjö Citysamverkan. Införandet av kör- och stannandeförbudet kommer innebära en uppskärpning av varuleveranstiderna till butikerna i Växjö centrum. Styrningen av butikernas varuleveranser till de tider som gäller, dvs. mellan 05.00-11.00 vardagar och 09.00-11.00 lördagar samt dag före helgdag, blir tydligare. - Åtgärden kommer innebära att vi blir av med ett antal stora lastbilar, varuleveranser och annan otillåten trafik på Storgatan under dagtid, menar Anna Tenje. Tillsammans med införandet av de nya reglerna kommer kommunen att anlägga särskilda lastzoner i anslutning till gågatorna i centrum för att underlätta leveranser utanför leveranstiderna. - Som ytterligare ett led i att underlätta och stärka cityhandeln och samtidigt profilera Växjö som den gröna staden kommer kommunen att erbjuda handlarna, genom Citysamverkan, möjlighet att låna el-lastcyklar för transport av varor mellan lastzonerna och sina butiker. Det är viktigt att vi kan skapa ett säkrare centrum utan att för den skull ska försämra för handlarna, säger Anna Tenje. För mer information kontakta: Anna Tenje (M), ordförande tekniska nämnden, tel. 0709-83 44 16 Jenny Rungegård, VD Växjö Citysamverkan, tel. 0703-35 95 91