15 oktober 2013

Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum

Pressmeddelande: Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum Centrumhandeln i Växjö ska utvecklas och stärkas. Som ett led i detta satsar nu kommunen på attraktivare, säkrare och barnvänligare stadskärna genom att införa kör- och stannandeförbud på gågatorna i centrala Växjö. - Detta kommer bidra till att Storgatan och centrum blir den trygga, attraktiva och barnsäkra plats som vi länge eftersträvat, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden. Satsningen innebär att Storgatan blir den kombinerade gå- och cykelgata det är tänkt att vara där gående och cyklister samsas på de gåendes villkor. Tidigare har en del trott att det är en dedikerad cykelbana och cyklat väldigt fort. - För att markera vad som gäller har nu en fotgängare målats på gatan i samma fält. Detta gör att det känns tryggare för hela familjen att vistas i city, utan att man behöver ha stenkoll på de små. City ska var en plats där både flanörer, barnfamiljer och cyklister samsas på lika villkor och visar hänsyn till varandra, förklarar Anna Tenje. På Växjö Citysamverkan är man positiva till förändringarna. - Vi vet ju sedan tidigare genom vårt arbete och våra kontakter med handlarna och deras kunder att den ökande trafiken på gågatorna upplevs både besvärande och otrygg, säger Jenny Rungegård, VD på Växjö Citysamverkan. Införandet av kör- och stannandeförbudet kommer innebära en uppskärpning av varuleveranstiderna till butikerna i Växjö centrum. Styrningen av butikernas varuleveranser till de tider som gäller, dvs. mellan 05.00-11.00 vardagar och 09.00-11.00 lördagar samt dag före helgdag, blir tydligare. - Åtgärden kommer innebära att vi blir av med ett antal stora lastbilar, varuleveranser och annan otillåten trafik på Storgatan under dagtid, menar Anna Tenje. Tillsammans med införandet av de nya reglerna kommer kommunen att anlägga särskilda lastzoner i anslutning till gågatorna i centrum för att underlätta leveranser utanför leveranstiderna. - Som ytterligare ett led i att underlätta och stärka cityhandeln och samtidigt profilera Växjö som den gröna staden kommer kommunen att erbjuda handlarna, genom Citysamverkan, möjlighet att låna el-lastcyklar för transport av varor mellan lastzonerna och sina butiker. Det är viktigt att vi kan skapa ett säkrare centrum utan att för den skull ska försämra för handlarna, säger Anna Tenje. För mer information kontakta: Anna Tenje (M), ordförande tekniska nämnden, tel. 0709-83 44 16 Jenny Rungegård, VD Växjö Citysamverkan, tel. 0703-35 95 91

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar