15 oktober 2013

Vänsterpartiets demokratisyn

V)ärmbys dåliga demokratisamvete Att en vänsterpartist försöker sig på en uppläxning av mig om demokratins grunder och praktiska utförande känns en smula märkligt, på gränsen till surrealistiskt. Låt mig inledningsvis klargöra en sak för läsarna i allmänhet, men Lennart Värmby i synnerhet då han uppenbarligen har svårt att läsa och förstå mail som jag skriver; Jag har INGA som helst synpunkter på att samtliga partier som blivit demokratiskt valda i landstingsvalet också är med i det parlamentariska arbetet med att ta fram förslag på ny organisation och arbetsordning för regionkommunen. Det var också det vi kom överens om, 16 ledamöter från de åtta partierna som finns representerade i landstingsfullmäktige kommer att ha den uppgiften. Jag anser dock fortfarande att det står mig fullständigt fritt som moderat förbundsordförande att bjuda in precis vem jag vill till moderatledda partiöverläggningar. Lennart Värmbys Vänsterparti, tidigare Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och därefter Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), har sina rötter i samma politiska ideologi som Stalin, Lenin, Mao, Castro och flera andra diktatorer och har historiskt utmärkt sig för sin kamp MOT politiskt pluralism. Länderna på vår sida av järnridån hade många och fria partier och demokratiska val. På den kommunistiska fanns det bara ett parti. Där fanns inga överläggningar mellan partier. Är (V)ärmbys brev till ledarredaktionen ett tecken att de demokratiskt tveksamma håller varandra om ryggen, även i lokalpolitiken? Det är Lennart (V)ärmby, inte jag, som engagerat sig i ett parti som vänt demokratiska värderingar ryggen gång på gång och blundade för övergrepp och förtryck samt som försvarat regimer som Östtyskland och Kuba så sent som på åttiotalet när Lennart Värmby själv var medlem i VPK. Att i ett sådant läge ifrågasätta min demokratisyn är inte seriöst. Det är Lennart (V)ärmby som har fel, inte jag. Anna Tenje Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar