24 november 2010

Arbetskraftsinvandring viktigt för Kronobergs utveckling

Under förra mandatperioden fattade vi beslutet att tillåta arbetskraftsinvandring i Sverige. Ett beslut som är är mycket glad och stolt över att vi lyckades införa. Detta är en oerhört viktig reform som har fler perspektiv och poänger än vad man vid första anblicken kanske kan tänka sig. Genom att tillåta arbetskraftinvandring minskar vi risken för svartarbete. Oavsett hur regelverket ser ut kommer det alltid att komma människor till Sverige för att arbeta och då är det bättre att de kan göra det vitt än svart. I och med denna reformen löser vi framtida problem med arbetskraftsbrist samtidigt som det genererar fler skattekronor in i maskineriet.

Socialdemokraterna har alltid varit skeptiska till förslaget och när vi nu har fått Sverigedemokraterna i riksdagen har frågan och kritiken än en gång aktualiserat. Vår migrationsminister Tobias Billström skrev nyligen en artikel i ämnet där han försvarade reformen och mötte kritiken från S och SD.

"Det finns de som inte är och aldrig har varit intresserade av någon arbetskraftsinvandring, oavsett om den kommer från andra EU-länder eller från länder utanför EU. Det finns de som tycker att svenska jobb ska gå till svenskar och det finns de som ger sken av att vara för arbetskraftsinvandring men vill ha den så genomreglerad och byråkratisk att resultatet i praktiken blir detsamma. De stoppade den framgångsrika arbetskraftsinvandring som Sverige hade fram till början av 1970-talet. De kommer alltid att ta enskilda ärenden som intäkt för att ifrågasätta arbetskraftsinvandring som sådan. Låt mig vara tydlig med att de aldrig kommer att vinna mig för sitt synsätt."


Arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för att vi ska kunna klara av det faktum att det fram till år 2025 kommer vara 1,6 miljoner svenskar som går i pension. I mindre kommuner som inte har någon inflyttning kommer detta att bli särskilt kännbart. Luckorna på arbetsmarknaden kommer att bli stora och med fler pensionärer krävs fler som arbetar för att upprätthålla välfärden. Flera om länets kommuner kommer därför att behöva arbetskraft till välfärdssektorn inom kort.

Men framför allt så är våra industriföretag som skriker efter arbetskraft. Redan under den brinnande lågkonjunkturen vittnade flera företag om att det var svårt att få tag på kompetens personal och hur det då ser ut idag är inte svårt att räkna ut. Nya nationella siffror visar att en tredjedel av Sveriges företagare uppger att de fått tacka nej till order på grund av arbetskraftsbrist och vartannat företag i en undersökning gjord av Dagens Industri uppger att brist på arbetskraft med rätt kompetens utgör ett stort hinder för att växa.

Givetvis kan inte arbetskraftsinvandring lösa alla dessa utmaningar allena men det kan vara en dellösning. Det finns mycket som vi kan göra utöver det redan nämnda.

Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre.

Det måste löna sig bättre att anställa och att bli anställd samt att starta och driva företag.

De som i dag lever i utanförskap och saknar ett arbete att gå till måste ges möjligheter att komma in i den gemenskap det innebär att ha ett arbete.


Frågor som vi brottades med förra mandatperioden och som fortfarande är lika aktuella. Det gläder mig att Tobias och Co håller flaggan högt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar