30 augusti 2012

Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen

Pressmeddelande Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen 2012-08-30 Tekniska nämnden har vid sitt möte den 30 augusti fattat beslutet att föreslå kommunstyrelsen att sälja fastigheten Barsbro 1:3. -Beslutet innebär att ”Barsbrogänget” med Frank Gunnarsson i spetsen nu får möjlighet att öka sin produktion av miljövänlig grön el och småskaliga vattenkraft. Något som nämnden ser som mycket positivt på och som en naturlig del av miljöarbetet i Europas Grönaste stad, förklarar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden. I förslaget övertar även köparen fallrätt och fulla ansvaret för vattenkraftstation, broar, dammluckor, miljö- eller personskada m.m. Växjö kommun behåller regleringsrätten. Anledningen till förslaget att sälja är att Barsbro kraftaktiebolag inkommit med önskemål om att få förvärva fastigheten Barsbro 1:3. Anledningen till detta är att bolaget, som idag arrenderar del av fastigheten, har planer på att installera ytterligare effekt i vattenkraftverket. - Jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta att utveckla den miljövänliga småskaliga vattenkraften på olika sätt i kommunen i framtiden. Dels handlar det om att göra vissa investeringar i våra kommunala vattenkraftverk för att få ut mer effekt men även att möjliggöra för fler entreprenörer att utveckla andra eller kanske helt nya vattenkraftverk, avslutar Anna Tenje. Kontaktperson: Tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, 0470-43384 0709834416

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar