16 augusti 2012

Jakt på kommunal mark

Idag argumenterar jag för att vi även fortsättningsvis ska bedriva jakt på kommunal mark i tätortsnära miljöer. Vi arrenderar ut jakten på kommunal mark till seriösa jägare som gör ett fantastiskt arbete. Inte minst är det viktig att jägare bedriver jakt på våra marker för att hålla nere populationen av kaniner och vildsvin. Förra året sköts flera skabbrävar som annars hade kunnat sprida smittan vidare till hundar och andra djur. En annan viktig aspekt är att det är oerhört viktigt att hålla populationen av olika djurarter nere med tanke på antalet trafikolyckor på våra vägar, de skulle sannolikt skjuta i höjden om inte jägarna gjorde sitt jobb. Vi skall vara glada och tacksamma över det arbete som jägarna utför. Givetvis ska jägarna även fortsättningsvis följa de bestämmelser och föreskrifter som gäller. Visar de och vanliga medborgare som vistas i skogen varandra ömsesidig respekt behöver ingen känna sig rädd eller orolig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar