20 mars 2012

Yttrandefrihet eller kommunal munkavel

Historien huruvida Oliver Rosengren (m) har rätt att rekommendera sin gamla gymnasieskola till en villrådig niondeklassare verkar inte ha något slut. Det hela handlar om att Oliver sitter i gymnasienmnden och att skolan som han rekommenderade var en friskola. Jag anser att diskussionen är helt befängd. Det är självklart att ledamöter i nämnden har rätt att rekommendera vilken skola de vill oberoende av vem som driver dem. Något annat vore märkligt. Skulle det bara vara ledamöter som hade kommunala skolor att rekommendera som får uttala sig eller ska alla beläggas med munkavel? Och om det handlar om att alltid framhålla de kommunala skolornas förträfflighet undrar jag vad som händer om det skulle vara så att en kommunal skola inte uppfyller kunskapskraven. Får ledamöterna inte berätta det då med risken att eleverna istället väljer en friskola. Jag tycker att ledamöternas uppgift i alla lägen är att verka för elevernas och kunskapens bästa och enligt min uppfattning var det precis vad oliver gjorde. Har en känsla att diskussionen lever vidare på fullmäktige i eftermiddag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar