15 mars 2012

Sortera mera!

Förra veckan började vi sortera hushållsavfallet här i Växjö och bland annat vår gata är först ut att påbörja matinsamlingen. Jag har förvisso varit testperson tidigare men jag fullkomligt älskar det! Kan kanske tyckas vara något överdrivet men det går verkligen så bra och är så lätt, dessutom underlättar det enormt för vår familj. Vi lagar väldigt mycket mat från grunden och äter de flesta måltider hemma samtidigt som vi har två blöjbarn. Det innebär mycket sopor. Nu kan vi slänga potatis- och morotsskal, kaffesump och pastarester i ena kärlet och låta andra kärlet fyllas av blöjor. På så vis bidrar jag både till biogas i Växjö och fjärrvärme i Ljungby. Jag trodde inte riktigt att det skulle falla sig så naturligt och vara så enkelt att komma in i rutinen att sortera avfallet. Visst gör jag lite småfel ibland och glömmer mig men det är inte svårare än att backa bandet eller helt enkelt låta det vara för den här gången.

Läste i tidningen att det varit lite blandade åsikter om sorteringen. Till alla dem som tycker att det är för j-vligt att det blir dyrare samtidigt som man ger kommunen gratis biogas, vill jag bara poängtera att kommunen inte alls tjänar på den här affären. Det är och förblir en miljösatsning och förhoppningsvis kommer anläggningen att bära sig själv i framtiden. Huruvida detta var en smart ekonomisk satsning får framtiden utvisa och jag har full förståelse för om man är kritisk till själva satsningen ur ett strikt ekonomiskt perspektivet. Jag kan tycka att vi ibland måste chansa lite och sticka ut hakan. Dessutom anser jag att vi måste vara villiga att betala ett litet högre pris för miljöns skull. Givetvis skulle jag bli överlycklig om det här visade sig vara en guldgruva men sannolikt är det tyvärr inte så.

Det är också viktigt att poängtera att renhållningen är ett nollsummespel, kommunen får inte ta ut en högre avgift än vad det kostar. Skulle det visa sig att avgiften är för hög i nuläget kommer den sänkas i framtiden. Kan också vara på sin plats att poängtera att kollektivtrafiken som ska drivas av biogasen till väldigt stor del bekostas av skattebetalarna. Säljer vi biogasen dyrt kommer det antingen bidra till högrebiljettpriser eller vad som är mer sannolikt högre bidrag till Regionförbundet från kommunen. Hursomhelst så är det skattebetalarna som står för kalaset. Jag är intresserad av att göra kostnaden för det kalaset så billigt som möjligt. Jag är dock övertygad att bensin- och dieselpriset kommer att gå upp och det kan vi inte styra över. Kommunen har inga oljefyndigheter mig veterligen:). Så mitt råd till alla är att börja sortera, bidra med biogas i Växjö istället för bara fjärrvärme i Ljungby och så får vi alla hoppas att skattebetalarnas satsning står sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar