17 januari 2013

Äganderätt och ansvar...

För ett tag sedan gick Villaägarnas ordförande Christer Thuresson till hårt angrepp mot mig i en artikel. detta var före jul och jag skrev omgående ett svar till Smålandsposten. Av någon anledning tog de inte in artikeln direkt och jag hörde av mig till dem och undrade varför. Svaret blev då att snön smält bort, de hade missat att ta in det och att svaret var för långt men att jag givetvis skulle få möjlighet att svara eftersom CH slängde sig med ganska grova påhopp.

Detta passade mig ganska bra eftersom jag över jul funderat en hel del över frågan och samtidigt lugnat ner mig något när det gäller CH:s sätt att argumentera. Jag skrev om artikeln helt och har nu landat i att jag ska omvärdera frågan utifrån ett lite större perspektiv. Jag har gett förvaltningschef och gatuchef i uppdrag att se över ansvarsfrågan, kostnadsfrågan och principfrågan och återkomma till mig.

Principfrågan handlar om hur vi se på kommunal mark och hur villaägarna ska förhålla sig till den och sin egen tomt samt vilket ansvar kommun respektive villaägare har. Jag vill dock poängtera att det på intet sätt är Christer Thuresson som har fått mig på "bättre/andra tankar". Det handlar helt enkelt om att vi är väldigt noga med att villaägare inte får ta kommunal mark i anspråk och sätta ut gungställningar eller likande utanför sin tomt, huvudskälet då förutom att man bör respektera ägarnderätten är att det är markägaren (dvs kommunen) som har skadeståndsansvaret om någon olycka inträffar. I fallet med snöskottningen resonerar vi tvärtom, kommunen äger marken men villaägarna måste sköta halkbekämpning och snöskottning för skadeståndsansvaret ligger på dem.

Är det bara jag eller rimmar det lite illa? Hursomhelst så behöver vi se över detta och hamna rätt. 

Nedan följer mit svar i dagens Smålandsposten

Snöbollskrig mot Villaägarna
Snön ligger vit på Växjös gator och torg och snöskottningen är återigen aktuell. Jag tänkte därför ta tillfället i akt och svara Christer Thuresson på hans artikel den 17 december. Jag vill börja med att slå fast att villaägarna kan känna sig lugna, jag har nämligen inga som helst planer på att förklara ”snöbollskrig” mot vare sig intresseorganisationen Villaägarna eller Växjös villaägare.
Jag anser inte att kraven på Växjös villaägare ska öka, jag anser för närvarande inte att de ska minska heller. Jag är villig att se över det regelsystem som finns och resonera kring om det verkligen är rimligt och logiskt. Under julledigheten har jag funderat över ansvarsfrågan, inte minst med tanke på andra likande fall som jag också ligger på mitt bord. Jag ser det här ur ett större perspektiv och är mycket mån om att det blir rätt, riktigt och framförallt att kommunens medborgare blir behandlade lika.
Är Christer Thuresson och intresseföreningen Villaägarna verkligen intresserade av att föra en konstruktiv dialog gällande ansvarsfrågan och snöskottningen utgår jag fortsättningsvis från att samtalstonen är just konstruktiv. Påståenden om att jag inte skulle bry mig om trafiksäkerhet för barn för att de inte har rösträtt samt att jag inte är intresserad av likabehandling av våra kommuninvånare väljer jag därför att inte ens bemöta. Jag vill dock passa på att informera om att de villaägare som har kommit lite till åren eller har någon form av funktionsnedsättning kan anlita kommunens skottartjänst och få hjälp med snöskottningen. Därmed exkluderar vi ingen från att bo kvar i sin villa.
Anna Tenje (M) Ordförande Tekniska nämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar