22 januari 2013

Artikel om slopad ungdomsrabatt

Min artikel angående slopad ungdomsrabatt blev publicerad i smålandsposten för någon dag sedan. Nedan hittar du artikeln:

Slopa ungdomsrabatten!

Samhället står i ständig förändring och det måste politiken också göra. Moderaterna har tillsatt flera arbetsgrupper som har till uppgift att förnya och förbättra vår politik och lägga grunden för det som vi går till val på 2014. En av de kanske viktigaste arbetsgruppen har till uppgift att komma med förslag för att öka tryggheten och förebygga brott i samhället.
Idag känner sig många medborgare otrygga, känslan finns hos både dem som bor i staden och hos dem på landet. Ibland handlar det bara om en upplevd otrygghet men statistiken visar även att samhället har blivit tuffare, hårdare och att brottsligheten både ökar och kryper ner i åldrarna. I moderaterna blundar vi inte för detta faktum utan ger nu förslag på hur vi tillsammans kan förebygga brott och skärpa straffen för unga lagöverträdare.
Ungefär hälften av alla niondeklassare uppger att de stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling det senaste året. För de flesta är detta en engångsföreteelse. Men inte för alla. Vissa fortsätter på den brottsliga banan och detta måste samhället bli bättre på att förebygga. Här krävs tidiga och tydliga insatser. I åldersgruppen 18 – 21 år finns i dag många vanekriminella. Att dessa ges ”ungdomsrabatt” på grund av sin ålder framstår många gånger som stötande. Jag tycker därför att det är mycket positivt att moderaterna nu föreslår att ”ungdomsrabatten” helt och hållet tas bort eller modifieras.
Anna Tenje

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar