04 juni 2013

Skyhög skatt att vänta med S, V och MP

Idag presenterar Alliansen sitt budgetförslag i Växjö kommun. Vi har lagt fram en stark budget med fokus på fler företagare och nya jobb, fokus på förskola & skola, trygghet för äldre och storsatsning på restaurering av våra stadsnära sjöar. Men framförallt så höjer vi inte skatten. Vi väljer istället att ta av de pengar vi sparat i ladorna och som Växjöborna redan betalat in via skattsedeln. I dagsläget har vi tagit ut ca 700 miljoner för mycket via skattsedeln de senaste åren och det är alltså dessa pengar vi använder oss av för att balansera underskottet. Vi använder oss av ca 100 miljoner för 2014.

S, V och MP i kommunen väljer istället att höja skatten och belasta skattebetalarna ytterligare trots att vi tidigare tagit ut för mycket skatt och lagt dem på hög. En annan viktig aspekt är att landstinget signalerat att de kommer höja skatten med minst 52öre. Alliansen i landstinget står bakom den siffran. Vilken % som S, V och MP hamnar på i landstinget är oklart men ska man gå på V:s prognos så blir det närmare 1 kr i landstinget.

Det innebär att Växjöborna riskerar minst 82 öre i skattehöjning men det kan bli så illa som upp mot 1.30 kr om S, V och MP får bestämma i kommun och landsting.

Det som är riktigt illa och oroväckande är att det ju faktiskt kan bli så här. Oppositionens budget kan gå igenom i Växjö kommun. Vi har i dagsläget ingen aning om hur den avhoppade kristdemokraten kommer att agera på fullmäktige. Jag hoppas såklart att Lena lyssnar till sitt hjärta och inser hur förödande en skattehöjning är för den lilla människan. Jag tycker dessutom att hon bör se över budgettexterna som oppositionen skrivit, vårdnadsbidraget ska avskaffas, tron på familjen och föräldrarna förminskas och fokus flyttas från den enskilda människan till kollektivet, genus och klass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar