12 augusti 2013

Valrörelsen är igång...

Valrörelsen inför valet den 25 maj är i full gång...eller? Nej EP-valet känns inte riktigt som en prioriterad fråga för varken partierna eller politikerna. Talar man med väljarna så tror jag inte ens att det är särskilt många som vet om att det är val till Europaparlamentet i maj 2014. Jag har givetvis förståelse för detta. Partierna och de flesta politiker har givetvis ordinarie val till riksdag, landsting och kommun i september i siktet och de flesta väljare har knappt börjat tänka på det ännu. För mig är valet till EP väldigt viktigt.

Valet i sig har stor betydelse för framtiden i Europa men valresultatet kommer också påverka valet hösten 2014. Att vi får så många moderater eller alliansvänner på plats i Bryssel kommer att bidra med att vi får ett liberalare, friare och stabilare EU samtidigt som chansen till ett fortsatt Alliansstyre av Sverige ökar. Är vi framgångsrika i valet till EP är chansen större för ett lyckat val till hösten. Väljare röstar hellre på vinnare än förlorare.

Fler och fler ställer sig skeptiska inför nyttan med EU, jag tror att EU behövs mer nu än någonsin (efter 2:a världskriget var behovet givetvis större) och hoppas att fler sluter upp i den stundande valrörelsen. I Kronobergs län har vi lyckats få med två lovande kandidater på EP-listan vilket är unikt. Oliver Rosengren och Jessika Lyckvall. En annan mycket bra och lovande kandidat är Cecilie Tenfjord-Toftby och henne skriver jag tillsammans med i Smålandsposten idag. Vi skriver just på temat om vikten att vi som är EU-engagerade måste bli fler.


Vi EU-engagerade behöver bli fler
Visste du att 6 av 10 beslut som fattas i din kommun har sitt ursprung i EU­regler? Det kan till exempel handla om vilka krav som får ställas när man upphandlar skolmat, eller vilken kvalitet vattnet vid din närmsta badplats ska hålla. Faktum är att de flesta av EU:s beslut genomförs på kommunal och regional nivå och märks i vårt vardagliga liv. Det är därför det är så viktigt att vi som engagerar oss i EU-frågor blir fler.


EU är historiens kanske största fredsprojekt och har bidragit till att gränserna för handel och människor har rivits mellan EU:s hundratals miljoner invånare. Sedan inträdet till EU har det blivit lättare för svenska studenter att plugga utomlands och möjligheten för svenska företag att etablera sig internationellt har underlättats. Men i den ekonomiska krisens spår har allt fler nu börjat ifrågasätta värdet med EU.


Tidigare i vår presenterade SOM-institutet i Göteborg undersökningsresultat som visade att andelen svenskar som i huvudsak är positivt inställda till vårt EU-medlemskap har sjunkit med 11 procent sedan 2010, från 53 procent till 42 procent. Det är oroande, eftersom EU kanske behövs mer nu än någonsin tidigare.


Ett starkt EU är nödvändigt för att vi små, enskilda europeiska länder ska kunna stå oss i den allt hårdare globala konkurrensen. Ett starkt EU, där man hjälps åt att hitta bra gemensamma sätt att lösa de utmaningar som vi står inför, kommer att stå mycket bättre rustat inför framtiden än varje enskilt land för sig. Det gäller allt från näringslivets villkor som vår gemensamma miljö- och klimatpolitik.


EU är inte svaret på alla utmaningar och hinder. Men Nya Moderaterna är övertygade om att ett enat och öppet Europa har många fördelar och möjligheter. Rätt använt kan EU vara ett kraftfullt verktyg för att nå internationella överenskommelser i breda frågor, liksom för att skapa en bättre vardag för fler.


Nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett bra tillfälle att fundera över hur EU påverkar och vilka förändringar du skulle vilja se. För att Europa ska byggas starkt inför framtiden behöver vi bli fler som tror på EU:s kraft. Så kan vi tillsammans göra skillnad, över nationsgränser och i vår närhet.


Anna Tenje (M)


Förbundsordförande moderaterna KronobergCecilie Tenfjord-Toftby (M)             
Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Kandidat till Europavalet 2014


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar