22 augusti 2013

Sugen på mer från Max Hamburgare

Har precis lyssnat på ett lysande anförande av Pär Larshans som är hållbarhetschef på Max Hamburgare. Han har talat om hur de arbetar med mångfald och hållbarhet i företaget. Mycket imponerade arbete som vi i Växjö kommun har mycket att lära av. Jag drivs av tanken att alla jobb behövs och att alla jobb är viktiga. Med detta sagt anser jag också att alla människor behövs och alla människor i viktiga. Men om alla som vill och kan ska ha ett arbete måste vi se till att det också finns en mångfald av arbeten och att vi ser värdet av detta och inte börjar kategorierna jobben i fina och mindre fina jobb. Den diskussion som socialdemokraterna har när det gäller RUT är direkt förödande samma sak gäller deras syn på ex McD och andra liknande företag där många unga och invandrare får sitt första jobb. Mest intressant av allt med Pärs anförande var dock att han lyckades bredda min uppfattning om mångfald. När man talar om mångfald tänker jag direkt på integration och invandrare eller kanske sexuell läggning och kön men inte alltid på funktionsnedsättning av fysiska och psykiska slag. Det är nog så att framförallt psykiska funktionsnedsättningar ofta hamnar i skymundan i mångfaldsdebatten. Pär Larshans och Max Hamburgare har verkligen lyckats att lyfta fram de här grupperna och visat att de behövs och berikar derasi verksamhet. Max Hamburgare har visat att mångfald berikar företaget i dubbel bemärkelse, medarbetarna och kunderna trivs bättre och tillväxten ökar i takt med mångfalden. De satsar på mångfald och miljö för att skapa ett starkare varumärke, tjäna mer pengar, skapa en bättre arbetsplats och erbjuda en bättre och mer attraktiv restaurang. För Växjös del skulle detta betyda att om mångfalden blir bättre i kommunen så kommer vi spara pengar, bygga på vårt varumärke och få fler att flytta till Växjö, skapa en bättre arbetsplats för våra anställda och få nöjdare kommuninvånare. Det tycker jag låter som en lysande ide!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar