21 januari 2014

Grusigt värre...

Förra året debatterade och svarade jag på många frågor kring kommunens snöskottning. Det har jag av förklarliga skäl inte behövt göra i särskilt stor utsträckning den här säsongen. Istället så har det handlat om grus och sandning. En hel del cyklister har hört av sig till mig med frågor och synpunkter och har dessutom vittnat om att de fått punktering på sina däck. Jag har själv erfarenhet av detta men är inte lika snabb med att skylla på gruset... För er som är intresserade att veta mer och hur det förhåller sig på våra cykelvägar har vi dock sammanställt lite info som ni finner nedan. Läs och begrunda och återkoppla gärna till mig med fler tips och idéer. Nedan finner ni även min debattartikel som var inne i Smp för ett tag sedan som svar på en insändare: Information kring sandning av cykelvägarna i Växjö Med anledning av att flera medborgare har hört av sig och framfört kritik vad gäller sandningen av Växjös cykelvägar under denna snöfria vinter har tekniska förvaltningen tagit fram följande info som kan vara bra att känna till för dig som förtroendevald. Växjös cykelväg sandas med en blandning av bergkross 2-5,6 mm 70% och naturgrus 0-8 mm 30%. I sanden blandas 50 gram salt/m3 för att det skall gå att hantera materialet när det är minusgrader. Det kommer bara vara möjligt att använda naturgrus i några år till. Naturgrus är en ändlig resurs och nya täkttillstånd beviljas ej. Därefter är vi helt hänvisade till bergkross. Den troliga orsaken till att det blir punktering på cykeldäcken i större omfattning under en snöfattig vinter som denna, är att vissa stenar är vassa även om det är tumlad sten som används. En trolig orsak är också att det kan finnas glas på cykelvägarna då dessa inte sopas vintertid. När det hamnar en glasflaska i gruset, mals den sönder till väldigt små sylvassa partiklar med hjälp av gruset. Den insats som görs är att sopa med sopborste, men självklart är det svårt att få upp allt glas på samma effektiva sätt som när sopningen sker med en sopmaskin. Under snörika vintrar är motsvarande problem mindre, då vassa stenar och glaskross försvinner ner i snön och förs bort i större omfattning då vägarna plogas. De flesta av landets kommuner använder bergkross helt och hållet för att sanda med. Det som är möjligt att göra är att tumla stenen, men detta ger mer spill och är därmed ett betydligt dyrare material. Ska helt kubiska stenar tas fram ger det ett spill på ca 70 %. Tumlad sten får man fram genom att stenen körs i en stor tombola (rotopaktor) så att vassa kanter slipas/slås av. Därefter siktas materialet. Det är viktigt att det finns lite grus på gc-vägarna även när det inte finns någon snö. Annars kan vid minusgrader våta vägbanor frysa, med blixthalka som följd. Det tar i ett sådant läge ca 4-5 timmar att sanda alla cykelvägar och risken att olyckor inträffar under dessa timmar är stor. Detta är den viktigaste anledningen till att sopning inte sker under vinterhalvåret. Den andra viktiga anledningen är givetvis att det är kostsamt. Inte heller någon annan kommun som förvaltningen har varit i kontakt med sopar under pågående vintersäsong. För att hålla cykelbanor halkfria använder många städer vägsalt i stor omfattning. Detta är oerhört effektivt för att minimera halkrisk under snöfattiga vintrar. Metoden kan dock ha en negativ miljöpåverkan då saltet försvinner ner i dagvattenbrunnar och hamnar i planteringsytor. Trafikverket förordar användningen av salt och menar att miljöpåverkan är begränsad. Andra för fram att miljöpåverkan på främst vattentäkter är stor och att vägsalt därför helt ska undvikas. http://multimedia.pol.dk/archive/00477/Vinter_477038a.jpg Grus i maskineriet... Vissa strider är svåra att vinna, det bästa exemplet är kanske när vi höjer eller sänker en hastighet på våra vägar. Då är det lika många som blir förbannade som det är som blir nöjda. Alla är dock långt ifrån ense. När det gäller snöröjning, saltning och grusning av våra vägar brottas tekniska förvaltningen med liknande problem. Antingen snöröjer vi för lite när väl snön kommer eller så sätter vi in för stora resurser för plogning och bortförsel av snön då den ändå antagligen hade töat bort. Många är experter och i efterhand när vi har facit i hand över hur mycket snö som kom och om kylan höll i sig är det inte speciellt svårt att sitta med de "rätta" svaren. Utöver vädrets makter som få av oss ens försöker ge sig på har vi dessutom en ekonomi att ta hänsyn till. Så låt oss vara lite ödmjuka i den frågan? Årets stora snackis har dock inte varit snöröjningen av förklarliga skäl, det ligger framför oss? Nej årets snackis har varit grus på cykelbanorna. Vi har sett en tydlig ökning av antalet cyklister även vintertid i Växjö vilket är mycket glädjande inte minst ur ett hälso- och miljöperspektiv. Ett ökat cyklande ställer dock nya och större krav på vårt cykelvägnät och kvalité på densamma året runt. Ingenting har egentligen inte förändrats från tidigare år, gruset, tekniken och policyn är densamma förutom en sak: i år finns snön och isen inte längre kvar men det gör gruset. Flera har då uttryckt att vi skulle sopa upp gruset från snöfallet i mitten av december eftersom det inte varit vare sig halka eller snö på snart en månad. Jag vill där vara mycket tydlig det tillåter vare sig ekonomin eller förnuftet. En annan aspekt som lyfts fram är att gruset som vi använder på våra cykelbanor är för grovkornigt och vasst och kan orsaka punktering på däcken. Jag har själv erfarenhet av detta, svårt att säga om det beror på att jag cyklar betydligt mer vintertid och därmed också riskerar att utsättas för punktering i större utsträckning eller om det faktiskt är så att gruset i sig som orsakade punkteringen. Faktum är att både väder och vind men framförallt ekonomin och verkligenheten sätter gränser. Grusa måste vi göra, det material som vi i Växjö kommun har att tillgå är makadam 2-4 mm. Det är krossat grus som har ett betydligt bättre bett än natursand och som samtidigt är betydligt tyngre och därmed inte blåser bort från vägbanan vid ex de höst och vinterstormar som vi upplevt de senaste åren och sannolikt kommer få leva med framöver. Det innebär att vi inte behöver extra grusa av den anledningen i alla fall och kan därmed kan spara pengar. Givetvis är detta grus inte lika snällt mot cykeldäck och där förespråkar då cykelentusiasten istället natursand. Tyvärr är den finare och lättare natursanden både dyrare att köpa in och kräver då också mer återkommande sandning. Dessutom är natursanden sannolikt ett minne blott inom kort då det är mycket svårt att få tag på och nya täkter inte längre beviljas. Något som jag i o f s också tycker är helt rätt eftersom jag inte anser att vi ska hushålla mycket varsamt med dessa ändliga resurser. Växjö är som ni då förstår långt ifrån ensamma med det här problematiken. Jag lovar att jag ska följa utvecklingen, titta över vad andra kommuner väljer att göra samt att undersöka om det finns möjlighet att krossa gruset till cykelbanor lite extra så att det ligger närmare 2 än 4 i mm. I Europas Grönaste stad och som ansvarig miljöpolitiker är jag givetvis mån om att fler väljer cykeln framför bilen och vill därmed göra det så attraktivt som möjligt för växjöborna att cykla. Att förhindra vintern från att komma har jag dock svårt att åstadkomma så viss anpassning till väder och vind med allt vad det innebär kanske vi alla ändå måste vara beredda att göra. Anna Tenje (M) Ordförande tekniska nämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar