03 juni 2009

Studiebesök på förskolan i Ryssby & äldreboendet Utsikten i Markaryd

Fredag den 28/5
Dagen startade med ett bra studiebesök på en förskola i Ryssby som svenska kyrkan driver. Förskolan huserar i gamla prästgården och är verkligen fantastisk. Verksamheten har varit igång sedan förra året och fungerar mycket bra. Samtalet med personalen handlade mycket om friskolors möjlighet att konkurrera och marknadsföra sig på lika villkor som de kommunala samt prioriteringar och resurser till förskolan och barnomsorgen i allmänhet. Jag hade mer än gärna placerat Måns i den här förskolan. Det är dock lite väl långtatt pendla till Ryssby för att hämta och lämna.

Under eftermiddagen gjorde jag ännu ett studiebesök på ett äldreboende i Markaryd, Utsikten. Vid detta besök samtalde jag med personal från de olika avdelningarna på boendet samt hemtjänstpersonal. Ett mycket givande samtal för min del med många bra poänger. Vi talade mycket om olika inriktningar på boenden, ex men djur, för att de gamla ska få det bättre. Vi talade även om resurser och prioriteringar till äldreomsorgen samt vart all dokumentation egentligen tar vägen. Efter besöket fick jag möjlighet att dricka kaffe och fika med de gamla på en av avdelningarna. Mycket upplyftande! Ser med glädje fram mot mitt återbesök då jag ska få vara med en heldag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar