16 mars 2011

Yrkeshögskolan engagerar

För en tid sedan hade jag inne en artikel i Smålandsposten angående vikten av att vi har en bra och fungerade yrkeshögskola samt att den kan vara en avgörande väg in på arbetsmarkanden inte bara för våra arbetslösa ungdomar utan även för nya svenskar. Artikeln har väckt mångas intresse och det har varit flera som hört av sig till mig med synpunkter, mer material eller bara glada tillrop över att jag uppmärksammat frågan. Det har dessutom varit 2 svarsartiklar i tidningen.

Yrkeshögskolan är bara en av flera lösningar på problemet med bristande kompetens på arbetskraften i vårt län. Lärlingsutbildning och en bra gymnasiskola är givetsvis exempel på två andra grundförutsättningar. En annan viktig del är också att våra företag blir bättre på att ta emot praktikanter och öppnar upp sina företag för ungdomar och nya svenskar, inte bara under sommarlovet utan kontinuerligt under terminerna. om företagen verkligen vill ha personal med rätt kompetens gäller det att i tidigt skede få in barn och ungdomar på rätt bana. Det handlar dels om att bryta ett feltänk där många anser att jobb inom "industrin är smutsiga och mindre värda" men även att de är dåligt betalda och tråkiga. Jag tror att de flesta som arbetar i ett modernt industriföretag kan vittna om precis motsatsen. Funderar på om det inte är dags att på allvar ta tag i frågan om vi ska klara framtidens pensionsavgångar och andra utmaningar utan att tappa för mycket kompetens, erfarenheter och kunnande.

Nedan finner ni nin artikel som var publicerad i Smp...

Yrkeshögskolan är vägen in på arbetsmarknaden
Lobbyn 2011-03-07 | Uppdaterad 2011-03-07

Jag har många gånger tidigare skrivit om vikten av att vi satsar på yrkeshögskola och yrkesutbildningar i Sverige i allmänhet men i vår region i synnerhet.


Yrkesutbildningar ska vara ett resultat av vad företagen efterfrågar.

Anledningen till att jag anser att yrkeshögskolan är så viktig är att det samtidigt som vi har en relativt hög arbetslöshet finns många företag som hindras från expansion på grund av att de inte kan få tag på kompetent och rätt utbildad personal.

Kronoberg har många små och medelstora företag som efterfrågar praktisk utbildning med speciella inriktiningar. Utbudet på yrkesutbildningar ska vara ett resultat av vad företagen efterfrågar vilket i sin tur leder till att den som genomgår utbildningen också får ett arbete.
En annan parameter och viktig anledning till varför jag anser att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar är att det är ett utmärkt sätt att ge utlandsfödda möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, lära sig språket och integreras i samhället.
En yrkeshögskoleutbildning är en dörr till den svenska arbetsmarknaden som måste öppnas för fler utlandsfödda. Utlandsfödda är idag underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar och det beror till stor del på att nyanlända inte har uppmuntrats att söka sig till branschnära yrkesutbildningar. Detta trots att 80 procent av de som går ut yrkeshögskoleutbildningar får ett arbete eller startar eget företag. Det är glädjande att alliansregeringen nu har uppmärksammat dessa problem och påbörjar ett arbete för att sprida informationen om yrkesutbildningar samt vilka möjligheter en sådan utbildning för med sig.

Det är också viktig att komma ihåg att många av våra nya svenskar redan har en utbildning och mycket erfarenhet med sig från sina hemländer och att det ofta bara är en validering av kunskapen som saknas. Även här ska ykeshögskolan spela en betydligt mer aktiv roll för att snabbt kontrollera och komplettera den utbildning den sökande redan har. Det resursslöseri med både männsikor och kunskap som vi håller på med idag måste få ett slut.


Anna Tenje

1 kommentar:

  1. Hej!
    Jag håller med om att yrkeshögskolan är väldigt viktigt och nåt vi måste ta vara på. läste nyligen i en artikel att 4 av 5 fårr jobb efter sin utbildning på yrkeshögskolan. http://www.studiekanalen.se/Nyheter/yrkeshoegskolan-ger-fyra-av-fem-jobb.html
    Jag hoppas att yrkeshögskolan utvecklas ännu mer så att den stora arbetslösheten minskar snart.

    /Leila

    SvaraRadera