17 augusti 2011

Sänkt skatt får vänta...

Jag får många frågor från vänner om hur det känns som moderat och alliansföreträdare att behöva backa från det 5:e jobbskatteavdraget och andra skattesänkningar som var tänkta att klubbas i riksdagen i höst. Sanningen är väl den att det aldrig är kul att behöva backa från något som i grunden är bra och positivt och då särskilt inte en skattesänkning.

Det känns dock som om det finns fog för Anders Borgs oro och att vi gör klokt vara lite försiktiga med statsfinanserna. Jag är dock övertygad om att det 5:e jobbskatteavdraget kommer så snart saker och ting lugnat ner sig på världsmarknaden. Att sänka skatten är av oerhört stor betydelse när det gäller att skapa fler jobb och att få fler människor att gå från utanförskap till arbete. Det blev uppenbart när KI kom med sina kommentarer igår med anledning av beskeden från Rosenbad om den uppskjutna skattesänkningen. KI menar att sänkt skatt leder till fler jobb, ökad sysselsättning och högre tillväxt. Men om sänkt skatt är så bra - varför kör vi inte bara på då och sänker skatten ännu en gång? Ja... det kan man verkligen fråga sig. Kanske hade det inte varit fel att våga lite, eller så är det precis vad vi inte borde göra då det inneburit att vi varit tvingade till att låna pengar om vi inte skulle möblera om i det övriga reformpaketet.

Sänkt skatt på arbete är precis lika bra nu som det var innan problemet nu är att vi inte längre har pengarna till att sänka skatten eftersom tillväxten i Sverige enligt färska kalkyler beräknas halveras (från 4% till 2%). Det handlar alltså inte alls om att vi väljer att lägga pengarna på något annat (som socialdemokraterna tycks tro) utan helt enkelt att statsfinanserna beräknas minska och att utrymmet för reformer därmed minskar. Socialdemokraterna verkar dock inte alls främmande för att öka på statsskulden ytterligare i tider där länder som lever över sin förmåga riskerar att gå i konkurs. De vill inte sänka några skatter såklart utan det är bidragen som ska höjas.

En sak som jag i alla fall inte behöver backa från är det utlovade skattesänkning här i Växjö kommun. Det är förvisso inte på mer än 10 öre men den blir i alla fall av. Lite sänkt skatt är alltid bättre än oförändrad skatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar