03 november 2011

Fackförbunden utmanas av Jobbgarant AB

Smålandsposten skrev idag om ett mycket intressant nystartat företag. Det är Växjöbon Karl Wallin och en kollega till honom som lanserat ett nytt företag som utmanar fackförbunden. Företaget heter Jobbgarant AB och är inget nytt fackförbund utan ett företag som levererar tjänster. Anledningen till att de startade företaget är att de anser att fackförbunden lever i en förlegad tid och att dess stöd och utbud till medlemmarna inte överrensstämmer med vilka behov som efterfrågas. Fackförbunden styrs av en kollektivistisk tanke medan dagens samhälle mer är inriktat på en indiviualistisk sådan. Jag håller helt och klart med och det är väl uppenbart när man ser till fackförbundens medlemssiffror de senaste åren att de inte uppskattas av sina medlemmar.

Jobbgarant fokuserar mer framåt - på att hitta ett nytt jobb, att hjälpa medlemmen och erbjuda en karriärcoach för att bli mer attraktiv för arbetsgivaren. Genom att bli medlem kan man välja bland olika tjänser, det handlar givetvis även om mer traditionell facklig hjälp såsom rättshjälp vid tvister med arbetsgivaren,men känslan är dock att det mycket handlar om att gå vidare. Man kan få hjälp av en personlig coach för att snabbt hitta nytt jobb eller få en puff upp på karriärstegen. Även en inkomstförsäkring kan köpas till.

Jag har svårt att bedöma om människor kommer att föredra Jobbgarant framför ett mer traditionellt fackförbund. Troligen finns potentiella medlemmar snarare bland dem som valt att inte vara med i något fackförbund alls. Bland dem som tröttnat på fackens felaktiga prioriteringar, politiska ställningstaganden och ålderdomliga synsätt men som ändå vill ha viss trygghet och hjälp på traven i att få nytt jobb eller utvecklas ytterligare.

Jag är dock övertygad om att det är en nyttig och välbehövlig konkurrens till fackförbunden, mångfald och valfrihet är alltid bra och antagligen är detta företag bara ett av många i framtiden som sysslar med likande saker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar