01 december 2011

Behandlar vi privat & kommunalt lika?

2:a dagen på mammaledigheten och jag har svårt att släppa politiken utan unnar mig ett blogginlägg till eftermiddagskaffet. Vad jag funderar över är synen på det privata och det kommunala. Alltså det som vi bedriver i egen regi i kommunen och det som vi lagt ut på entreprenad. Det är givetvis den senaste tidens fokusering på svensk äldreomsorg i media som ligger i bakgrunden och får mig att fundera. Utöver det så reagerade jag ganska mycket på en artikel som var inne i Smålandsposten idag där ordförande i revisionen, Elsa Jönsson (S), berättade att de i revisionen ämnade öka insynen på det som läggs ut på entreprenad. Har ingenting emot detta om det ligger på en rimlig nivå men borde vi inte öka insynen och uppföljningen av all offentligt finansierad verksamhet i sådant fall. Vi kan väl inte granska de privata utförarna särskilt noga på grund av att de är just privata? Det synsättet grundar sig på en mycket förlegad och socialdemokratisk syn på privata företagare som i alla falll jag inte vill vara med och skriva under på.

Givetvis blir jag liksom alla andra fruktansvärt upprörda över när missförhållanden på äldreboenden uppmärksammas och avslöjas. När det visar sig att den äldres rättigheter kränkts eller där kvalitén på vården och omsorgen inte motsvarar våra förväntningar. Jag är dock glad över att dessa missförhållanden kommer fram och att det ges möjlighet att förhindra och förbättra arbetet istället.

Frågan är då om det verkligen har blivit sämre på dagens äldreboenden eller om det faktiskt är så att både personalen, de anhöringa, de äldre, kommunen och massmedia är mer uppmärksamma och säger ifrån när något går galet? Hur såg det ut på våra äldreboenden för 20 år sedan?

Nu höjs rösterna och många ställer krav och menar att det är det privata som har förstört vår äldreomsorg. Jag är långt ifrån säker på att det är på det viset och menar istället att vi först de senaste åren faktiskt har fått lite bättre koll på läget. Entreprenadösningar har gett både politiker och tjänstemän större kunskap och insyn i verksamheten. Vi vet numera vad vi beställer, vilken kvalité vi eftersträvar vad vi vill uppnå. Vi har skrivit ned upphandlingskriterier svar på vitt och har ett tydligt regelverk att gå efter då vi synar det vi betaalt för i sömmarna. Sedan kanske den tillsynen inte är tillräcklig, det är möjligt, men i sådant falll skall tillsynen öka även i de verksamheter som vi bedriver i kommunal regi också.

Att testa min tes är antagligen inte särskilt komplicerat. Jag har svårt att uttala mig om andra kommuner än Växjö men tror mig ändå kunna skriva att vår tillsyn och kontroll av äldreboenden, privata såsom kommunala, är betydligt bättre än andra kommuners verksamhet som bara har äldreboenden i egen regi. Framväxten av privata verksamheter tvingade politikerna både att ta fram ett upphandelsunderlag med kvalitetskriterier och innehåll. Samtidigt kunde politikerna jämföra mellan olika anbud nivån på det de efterfrågade.

En annan sak stör mig också ganska mycket... Varför skriver massmedia ALLTID "på det privata äldreboendet XX har missförhållanden upptäcks" när det gäller en verksamhet på entreprenad medan de ALDRIG skulle skrivit det "kommunala" om det rörde sig om ett sådant?

1 kommentar:

  1. Detta är intressant. Jag håller med dig i mycket och tror att privatiseringar kan föra mycket gott med sig för skolbarn, patienter och gamla.
    Den offentliga sektorn borde i mycket högre grad se på exempelvis privata skolor och fundera på vad de gör bättre. Det kan inte bara vara avsaknaden av bibliotek som gör att de tjänar mycket pengar och är populära.
    Däremot tycker jag att Alliansen har skadat hela privatiseringstanken genom att sälja ut verksamheter på ett ansvarslöst sätt. Och genom att inte ställa tillräckliga kvalitetskrav och ha för dålig koll på exempelvis äldreboende.

    SvaraRadera