24 januari 2012

Kollektivtrafikens önskemål och i Öp: n

Kan inte låta bli att kommentera den planerade bussgatan genom ett grönområde på Teleborg som Smålandsposten skrev om i tidningen idag. Jag har full förståelse för att boende i området är upprörda och att det kan tyckas vara något märkligt att Europas grönaste stad planerar att bygga en väg genom ett trevligt grönområde. Bussgatan planeras dessutom dras precis utanför en förskola och en lekplats. Jag vill dock poängtera att det snarare är önskemål från länstrafiken är faktiska planer från kommunen. Genom att rita in bussgatan i översiktsplanen utesluter vi inte att i framtiden om det verkligen skulle behövas att bygga en bussgata med den aktuella sträckningen. För min del ligger det dock långt fram och betydligt bättre argumentation ska till för att jag ska övertalas. Nu är det ju givetvis inte jag som bestämmer ensam i kommunen men jag inbillar mig att jag har lite att säga till om i alla fall. Jag tror inte att min ståndpunkt på något sätt får de boende i området att känna sig lugna men det ger kanske en inblick i hur man kan se på översiktsplanen. Allt som finns med i denna plan kommer inte att förverkligas eller genomföras. Det handlar dock om att ta höjd och göra vissa förberedelser för hur staden kan komma att utvecklas. Vi räknar med att staden växer till 100 000 invånare, vi hoppas innerligt att fler väljer miljövänliga transporter osv. För egen del tror jag att Växjö bör satsa på fler bättre och säkrare cykelvägar men det utesluter inte en väl fungerande kollektivtrafik för att möta en ökande befolkning som väljer bussen framför bilen. Det skall dock dom sagt mycket till för att jag ska tycka att en bussgata genom det nämnda området på Teleborg är en bra ide.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar