12 oktober 2012

Tuffare krav för gratis parkering!

Pressmeddelande från Växjö kommun:

Europas grönaste stad skärper tillståndsreglerna för miljöfordonsparkering
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 11 oktober beslutat att föreslå kommunstyrelsen att förändra reglerna för vilka fordon som klassas som miljöfordon för att få parkera avgiftsfritt i Växjö. 
- Eftersom de flesta bilar som säljs idag är ”miljöfordon” så vill vi göra en åtstramning av vilka fordon som får parkera avgiftsfritt i Växjö centrum, säger tekniska nämndens ordförande Anna Tenje (M).

Förslaget innebär att nya tillstånd endast kan sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50 gram CO2/km, så kallade "supermiljöbilar". Tillståndet gäller endast zon 2 och omfattar åren 2013 och 2014. En administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd för kommer att tas ut.
 - I Växjö har miljöfordon haft parkeringsförmåner sedan 2006. Införandet av förmånen har varit en extra morot för dem som väljer att köpa en miljövänlig bil och det har varit lyckat då det idag finns cirka 2400 tillstånd utfärdade. Ökningen av miljöklassade fordon har varit positiv för miljön, men eftersom utvecklingen går framåt när det gäller framtagningen av nya mer miljövänliga bilar måste även miljöbilsdefinitionen utvecklas och stramas åt, menar Anna Tenje (M).
 
Beslutet om att endast ge "supermiljöbilar" tillstånd att stå gratis i zon 2 ligger i linje med det miljöarbete Växjö kommun bedriver under parollen Europas Grönaste stad. 
-Vi måste hela tiden ligga i framkanten när det gäller utvecklingen på miljöområdet. Vi är helt enkelt lite tuffare och lite vassare i Växjö, avslutar Anna Tenje (M). 
 
För mer information kontakta:
Anna Tenje (M), ordförande tekniska nämnden, tel 0470-433 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar