28 oktober 2009

Jordbruksministern tar ett steg i rätt riktning

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Jordbruksministern tar ett steg i rätt riktning med sitt uttalande om gårdsförsäljning, säger Anna Tenje (m)

- Eskil Erlandssons uttalande om att vingårdar i Sverige kan bli filialer till Systembolaget och då sälja vin till turister är ett steg i rätt riktning. Det skulle vara positivt för landsbygdens utveckling och de gröna näringarna med exempelvis lokala och småskaliga öl- och vinproducenter som kan sälja sina varor direkt på gården.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, apropå jordbruksminister Eskil Erlandssons uttalande till TT imorse i gårdsförsäljningsfrågan.

- Jag har under mandatperioden motionerat om att just tillåta gårdsförsäljning och att verka för en levande landsbygd. Småskalig och närproducerad produktion av livsmedel behöver värnas. Gårdsförsäljning skulle vara positivt för arbetstillfällen på landsbygden och för den lokala turismen. De gröna näringarna, utvecklingen av närproducerade livsmedel och arbetet för en levande landsbygd skulle gynnas genom att gårdsförsäljning tillåts.

- Ett närliggande problem för att landsbygden ska kunna locka till sig unga människor är att god service finns i samhällena – med livsmedelsaffärer, skola, bensinmack, post och systembolag. Tyvärr har Systembolagets etableringspolitik bidragit till utarmning av mindre orter på landsbygden. Systembolagsombuden på landsbygden har lång erfarenhet av att hantera alkoholhaltiga drycker och de borde få utöka sin service med ett litet lager med de populäraste varorna. Sådana ”mini-systembolag” skulle kunna bidra till en levande landsbygd.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0702-832565 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar