12 augusti 2010

Ett tryggare Kronoberg

Rättstryggheten är en av valets viktigaste frågor och kanske samhällets viktigaste fråga. Känner sig inte våra medborgare trygga har vi i grunden misslyckats med vårt uppdrag. Dagen till ära besökte Beatrice Ask oss här i Växjö och jag hade följande artikel publicerad i Smålänningen:

Fortsatta satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Kronoberg

Tidigare ökade brottsligheten och polisstationer på landsbygden stängdes. Allt färre poliser arbetade i yttre tjänst. Rättsväsendet försummades. Alliansen gick därför till val på fler poliser och ett starkare rättsväsende. Sverige ska vara ett tryggt land att leva, bo och verka i. Alliansen har under mandatperioden också gjort den mest omfattande satsningen någonsin - inom alla delar av rättsväsendet. Det har gett tydliga resultat.

BRÅ:s (Brottsförebyggande Rådet) nationella trygghetsundersökning för 2006-2009 visar att människors otrygghet och oro för brott har minskat samt att förtroendet för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård ökat avsevärt. Målet på 20 000 poliser uppnås i år – det är 2500 fler poliser på 4 år. Straffen för grova våldsbrott har höjts och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättskedjan.
I Kronoberg blir det 50 poliser fler i år jämfört med 2006. Dessutom bidrar Polishögskolan i Växjö till att Kronoberg får poliser som känner till både länet och medborgarna. BRÅ:s statistik för Kronoberg visar att under 2009 har antalet anmälda brott och antalet brott per invånare minskat i jämförelse med för 4 år sen. I Älmhult har antalet brott på fyra år minskat med 9 %, i Markaryd med drygt 12 % och i Ljungby med över 30 %.

Vad anser då den rödgröna oppositionen i denna fråga? Inte mycket, dessvärre. De har nämligen inte presenterat några gemensamma förslag på området eller ens tillsatt en rättspolitisk arbetsgrupp. Nämnvärt är att V är för nedskärningar inom rättsväsendet och halvtidsfrigivningar. MP föredrar också kortare straff och att finna alternativ till fängelsestraff. Detta visar tydligt hur oviktig kronobergarnas trygghet och kampen mot brottsligheten är för oppositionen.

Tvärtemot detta menar alliansen att fortsatta satsningar för att stärka rättsväsendet och människors trygghet är nödvändiga. Alliansens arbetsgrupp har därför föreslagit en rad insatser för de kommande fyra åren som t ex skärpta straff vid återkommande mängdbrottslighet (t ex snatteri), snabbare reaktion på ungdomars brottslighet, tydligare föräldraansvar genom skärpt skadeståndsansvar när barn begått brott, bättre bekämpning av brott på Internet, förbättrade stödinsatser vid våld i nära relationer och förtydliga lagen om kontaktförbud, skärpta sexualbrottsstraff vid återfall, kortare handläggningstider vid domstolarna samt ytterligare bekämpa den organiserade brottsligheten.

Alliansregeringen har åstadkommit många förbättringar på kort tid - det är avgörande att tryggheten fortsätter att öka och att fler brott klaras upp. Därför behövs ytterligare satsningar på rättsväsendet, inte nedskärningar och slapphet.

Anna Tenje (M)
riksdagsledamot Kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar