27 augusti 2010

S är inaktuella i dubbel bemärkelse

Att socialdemokraternas politik är inaktuell, gammal och förlegad är ingen hemlighet. Jag har ett klistermärke från valrörelsen 1994 som säger följande: "Socialdemokraterna är som kräftor, röda och går baklänges!" Ett klistermärke som är lika aktuellt idag som då. Ser man till socialdemokraternas valaffischer i årets valrörelse blir deras bakåtsträvan tillbaka än mer tydlig. Deras affischer är gråa och trista, percis som på 50-talet innan färgtv:ns inträde. Alliansen är mer som färgtv=)

Idag visade det sig även att det inte bara är deras yta som är inaktuell utan även dess innehåll. En av deras om möjligt lite roligare valaffischer som handlar opm ungdomsarbetslösheten visade sig vara inaktuell redan efter 14 dagar. Det fick oss i moderaterna att ta fram en ny korrekt kampanjaffisch. Som gärna får bli inaktuell den också...

När socialdemokraterna den 12 augusti presenterade sina valaffischer byggde de på den arbetsmarknadsstatistik som då fanns tillgänglig. En av deras affischer bar rubriken ”466.000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in”.

Deras affisch byggde på den arbetsmarknadsstatistik som då var tillgänglig från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Men statistiken – och därmed socialdemokraternas valaffisch – är redan inaktuell. Igår kom ny statistik som visar att arbetsmarknaden förstärks och sysselsättningen ökar. Rätt siffra är nu 415.000, vilket innebär en minskning med 51.000 personer.

Därför presenterar vi idag en ny affisch som markerar detta. Den bifogas och kan användas exempelvis i valstugor för att visa på den starka utveckling vi nu ser på arbetsmarknaden, men också hur viktigt det är att uppgången vårdas med rätt politik. Vi är inte nöjda med arbetslösheten och vi kommer inte att ge upp. Tvärtom. Vi prioriterar jobben även under kommande mandatperiod. Den passar utmärkt att föra samtal kring för att belysa skillnaderna mellan vår offensiva politik för fler jobb och socialdemokraternas frånvaro av sådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar