18 februari 2011

Småskalig vattenkraftI eftermiddag ska jag göra studiebesök på Barsbro vattenkraftverk tillsammans med Ulf Hedin och Johan Hultberg. Vi har ett spännande ärende på G i nämnden vad gäller kommunens vattenkraft och jag tänkte ta tillfället i akt att samla på mig så mycket information som möjligt om småskalig vattenkraft innan jag fattar mitt beslut.

Barsbro Kraftaktiebolag arrenderar sedan ett par år kraftverksområdet i Barsbro av Växjö kommun. Kraftverket nstod stilla i många år men för ett tag sedan fick ett gäng glada entusiaster fart på produktionen.

Vattenkraften svarar för lite mindre än hälften av Sveriges elproduktion. Den är en ren och förnybar energiform. Produktionen sker givetvis främst i våra stora vattenkraftverk men även den småskaliga vattenkraftsproduktionen är något att räkna med och kan spela en viktig roll i framtiden för vårt arbete att minska CO2 utsläppen.

Vattenkraft är det kraftslag som ger det minsta specifika bidraget till växthuseffekten, samtidigt som det idag är den största källan för förnybar kraftproduktion. Det är naturen som fyller på magasinen.

Men tyvärr finns det en del nackdelar också. Vattenkraftverk medför ingrepp i naturen och förändrar miljön längs vattendragen och stränderna i magasinen. Modern teknik och ökad kunskap gör dock att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden minskar samtidigt som produktionen och utaget av energi kan öka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar