17 februari 2011

Tekniskt bokslut och vattenkraft

Har arbetsutskott med tekniska nämnden idag... Har en hel del spännande på dagordningen men det är framförallt bokslutet som sticker ut.

Ser man till bokslutet så visar de olika verksamheterna på varierande resultat för 2010. Det är den skattefinansierade verksamheten som uppvisar ett underskott efter flera år av överskott. Underskottet beror i huvudsak på de stora kostnaderna för snöröjningen och halkbekämpningen i början och slutet av förra året. Något som egentligen inte är något att höja ögonbrynen för, det är av förståliga skäl inte helt enkelt att budgetera för snöröjningen. Sannolikheten att årets bokslut kommer att se liknande ut är stor fast man kan ju aldrig veta hur november och december blir 2011.

Det finns flera saker som förtjänas att lyftas fram i vårt bokslut. Saker och ting som vi lyckats väldigt bra med. Det faktum att vi både blev utsedda till "Årets Stadskärna" och "Årets landsbyggdskommun" 2010 visar på att Växjö är en bra stad att bo i oavsett om du bor på landsbygden eller i stan.

Vi vann även utmärkelsen för Sveriges godaste kranvatten vilket är helt fantastiskt med tanke på hur vattnet smakade när jag flyttade till Växjö en gång i tiden och bodde ute på Campus. Här har vi arbetet väldigt målmedvetet och tar nu vårt vatten från Bergåsen och har tillskapat en fantastiskt anläggning med stora vattenspeglar för att ta hand om dagvattnet innan det rinner ut i Helgasjön.

Vi står dock inför många spännande uppgifter inom det tekniska området, biogas som fordonsgas, start för våra nya entreprenörer vad gäller insamlingen av hushållsavfall samt biogasproduktion av vårt matavfall.

Då har jag inte ens gått in på alla projekt som vi står inför när det gäller att utveckla naturstråken runt Trummen och Växjösjön samt träbryggor i Växjösjön samt jobbet med att omvandla Spetsamossen till en aktivitetspark för alla åldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar