02 november 2012

Jag ger svar på tal...Svagare tillväxt är ett miljöhot

Svagare tillväxt är ett miljöhot


Lobbyn i går 09:04
Uppdaterad i går 09:22Kommentar till Evig tillväxt och ständigt ökad konsumtion försämrar miljön av Malin Lauber den 25 oktober.
Jag är övertygad om att Malin Lauber har helt fel i sin analys när det gäller sambandet mellan tillväxt och miljö. En svagare tillväxt som Malin Lauber förespråkar är inte bara ett stort socialt problem utan också ett miljöhot enligt min mening. När den senaste ekonomiska krisen slog till blev resultatet att miljöintresset också dalade. Sannolikt bidrog finanskrisen till att en överenskommelse i Köpenhamn om klimatet också uteblev.

Ekonomi och miljö måste inte stå i motsatsställning till varandra. Jag menar snarare att ökad tillväxt är själva förutsättningen för att vi ska lyckas med minskade utsläpp och en bättre miljö. Sverige i allmänhet och Växjö i synnerhet är dessutom ett lysande exempel på att så också är fallet.

Sedan tidigt 90-tal har utsläppen av svaveloxider minskat med 70 procent, kväveoxiderna har minskat med 50 procent och utsläppen av partiklar med 30 procent. De uppmätta halterna av tungmetaller och andra miljögifter i naturen minskar och det skapar en hälsosammare miljö för både människor och djur. Allt det här har vi lyckats med under period när svensk ekonomi har expanderat och den ackumulerade tillväxt varit på 50 procent. I Växjö har vi under samma period lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med fantastiska 41%, vilket är helt världsunikt. Trots att ekonomin har vuxit såpass mycket har det samtidigt alltså varit fullt möjligt att förbättra miljön.

Malin Lauber påstår i sin artikel att tillväxt och konsumtion är skadligt för att ändliga resurser kommer att ta slut. Så är det inte. Tillväxt handlar om ökad produktivitet, alltmer i tjänstesektorn. Det har mycket lite med resursförbrukning att göra. I ett dynamiskt och innovativt samhälle finner vi dessutom ständigt nya resurser. På 1970-talet var man övertygad om att kopparn skulle ta slut på 1980-talet, men istället började vi använda mer av fiberkablar och mobila lösningar.

Jag är övertygad om att vi i värld utan tillväxt får mindre resurser att satsa på det som skapar ett mer miljövänligt samhälle. Mycket talar för att en värld utan tillväxt blir en hårdare värld där konkurrensen om resurserna är tuffare och det kommer inte gynna miljön.

AnnaTenje (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar