02 november 2012

Pressmeddelande Alliansen sprider ljus i Växjö

Alliansen sprider ljus i Växjö
Arbetet med att skapa en utomhusmiljö där våra invånare känner sig trygga är en oerhört viktig uppgift för kommunen i allmänhet och tekniska nämnden i synnerhet. Givetvis är detta ytterst en polisär uppgift men kommunen arbetar aktivt med att identifiera och förbättra de miljöer som upplevs som otrygga. Mycket av detta arbete görs av Tekniska nämnden bl.a. genom satsningar på bättre belysning, trygga tunnlar och parker.

-I budget för 2013 kommer Alliansen att tända upp staden! Vi satsar på att tända upp den så kallade tredje fasen årets mörka månader med start redan nu. Det innebär att samtliga gatlyktor kommer att vara tända dygnets alla mörka timmar under vinterhalvåret, berättar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden.

Idag släkts var tredje gatlykta efter kl. 23.00 av besparingsskäl. Många av våra medborgare upplever en ökad otrygghet under höst-och vinterhalvåret och vi har därför beslutat att tända upp staden redan nu, när belysningen faktiskt behövs. Vi går därför mot ljusare tider redan nu i Växjö kommun, menar Bengt Lundgren (FP) ledamot i tekniska nämnden.

- Att våra invånare ska känna sig trygga när de tar en sen promenad genom staden är en fråga som prioriteras högt av Alliansen i tekniska nämnden. Därför känns det väldigt bra att vi tillsammans kan presentera den här riktade satsningen, säger Jon Malmqvist (KD) ledamot i tekniska nämnden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar