08 november 2012

Pressmeddelande Alliansen kramar Träd


Alliansen kramar träd!


I Europas Grönaste stad är stadens grönområden och träd oerhört viktiga. I samband med framtagandet av översiktsplanen (ÖP)slog fullmäktige fast att antalet träd i staden skall öka. För att uppfylla detta mål ger därför Alliansen i tekniska nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en trädpolicy samt en trädplan – Vi vill helt enkelt försäkra oss om att antalet träd i staden ökar samtidigt som staden växer. Det ena utesluter inte det andra men det är viktigt att ha en tydlig strategi för arbetet menar Anna Tenje (M) ordförande i tekniska nämnden.

Träden spelar en oerhört viktig roll i staden. Det handlar dels om de estetiska värdena men även de miljömässiga. Träden bidrar till en bättre miljö genom att de utnyttjar luftens koldioxid för att bilda syre. De filtrerar stora mängder damm och stoft ur luften, vilket är extra välbehövligt i en växande stad och invid trafikerade gator. Träden bidrar till en vackrare och mer attraktiv stad samtidigt som de ger karaktär våra parker och trädgårdar. Många Växjöbor värnar och tar hand om sina privata träd oerhört väl, ett arbete som vi är mycket tacksamma för. Alliansen vill uppmärksamma dessa fantastiska personer och träd, och föreslår därför att en trädutmärkelse för privatpersoner, föreningar samt företag införs och delas ut årligen.

Genom att lyfta fram vackra och välskötta träd i kommunen och uppmärksamma invånaren bakom arbetet hoppas vi att fler växjöbor ser värdet med våra träd och kanske tänker två gånger innan de tar fram såg och yxa för att få mer kvällssol avslutar Malin Kind (C).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar