01 mars 2013

Hektisk tid för tekniska...

Det har minst sagt varit en ganska tuff och utmanade tid de senaste veckorna. Tekniska förvaltningen och nämnden genomgår en tuff granskning och det påverkar mitt arbete i alla avseenden. Medarbetare känner sig givetvis oroliga när enskilda tjänstemän blir ifrågasatta och hela avdelningar granskas. Samtidigt kryddas frågan givetvis med politik, meningsmotståndare vässar sina armbågar och ser chansen att ge majoriteten en knäpp på näsan. Det i sin tur gör att problemet tar både större men framförallt andra proportioner. Det gäller att behålla fokus och varken förstora eller förminska problemet. Jag förstår dock att medarbetare som inte är vana vid det politiska spelet kan känna sig förvirrade, svikna och kanske utelämnade. Jag har dock fullt förtroende för dem som jobbar på tekniska förvaltningen och väljer att inte döma någon på förhand eller utgå från att det förekommer oegentligheter. Jag föregriper nte heller den interna utredning som vi nu kommer att genomföra på förvaltningen.

 Den arbetsrättsliga utredningen kom fram till att det inte förekommit några som helst affärer för egen vinnings skull. Det är av oerhört stor betydelse. Att någon av våra anställda begår fel eller bryter mot lagar och regler kan ha många anledningar. Hög arbetsbelastning, slöhet, okunnighet, omöjliga politiska mål, brist på ledarskap, lathet, effektivitetskrav, dålig uppföljning, dåligt politiskt ledarskap eller helt enkelt bara att man är lite för mkt entreprenör och är driven och vill få arbetet och uppdraget utfört. Gör man det för egen vinning finns det bara en anledning - man är girig. 

Jag blickar nu framåt, jag vänder dock inte blad:). Givetvis önskar jag att det var förvaltningen själva som upptäkt att det fanns fel och brister i förvaltningen och inte radion via tips. Då hade vi haft rätt fokus från början. Nu börjar det stora arbetet med att lokalisera, identifiera problem i vår förvaltning och ta fram en vertygslåda så att vi kan fortsätta utföra våra uppdrag men utan att bryta mot lagar och regler. Fler ramavtal med fler företag verkar klokt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar