19 mars 2013

Några klargöranden ang tekniska

Har tidiga skrivit här på bloggen om både internutredningen som pågår på tekniska förvaltningen och den arbetsrättsliga utredningen som gjordes av personalchefen med anledning att det framkom uppgifter om att tekniska förvaltningens gatuchef Christer Wånehed brustit vad gäller LOU. Vid vårt senaste sammanträde berättade personalchefen att disciplinpåföljden blev en varning. Det visade sig dock inte vara alldeles riktigt... Det var snarare en varning om att CW eventuellt kommer att bli varnad. Den arbetsrättsliga utredningen var inte tillräcklig och det pågår nu ytterligare intervjuer, överläggningar med fackliga organisationer och utredning innan förvaltningenschefen kommer avlägga sitt slutgiltiga besked. Det är förvaltningschefen och inte personalchefen som håller i utredningen och som fäller det sista avgörandet. 

Alla dessa turer fram och tillbaka är beklagliga och jag kan bara konstatera att det finns brister både vad gäller personalpolitik och hur vi ibland sluter avtal. Kan bara hoppas att samtliga inblandade lär sig mycket av den här historien och att vi aldrig hamnar där igen. 

Under torsdagens sammanträde med tekniska nämnden kommer nämndens ledamöter att få ytterligare information och få möjlighet att ställa frågor både om internutredningen och den arbetsrättsliga utredningen.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar