06 september 2010

10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning

Igår presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask 10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning. För att skapa ett tryggare samhälle behöver vi ju mer än bara fler poliser.

Alliansens valmanifest innehåller en tydlig inriktning för den politik vi vill se för en fortsatt förstärkning av brottsbekämpningen under nästa mandatperiod. I 10 punkter utvecklar vi nu några av de viktigaste delarna i denna politik:

1. Flera brott ska resultera i strängare straff

2. Skärpta konsekvenser vid återfall i brott

3. Förstärkta resurser till hela rättkedjan

4. Sverige ska ha minst 20 000 poliser

5. Snabbare utredning och handläggning för unga brottsoffer och brottslingar

6. Förbättrad utslussning och uppföljning efter ungdomsvård

7. Utred Polisens övergripande organisation

8. Utveckla rättsväsendets IT-system

9. Uppmuntra kommuner att teckna samverkansavtal med polisen

10. Förbättra samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna, landstingen samt arbetsförmedlingen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar