15 september 2010

Kvalitet vs kvantitet i förskolan

Idag skriver jag i Smålandsposten om de rödgrönas förslag angående förskolan, föräldrarförsäkring och barnomsorgen. Nedan finner ni artikeln:


Rödgrön kvantitet istället för kvalitet i förskolan
Inte nog med att Mona Sahlin (S) beskriver förskolan som en avlastningsplats och går till val på att barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola – de rödgröna har ytterligare förslag som hotar kvaliteten i förskolan.

De rödgröna vill sänka maxtaxan, något som kanske låter bra men som i realiteten är allt annat än positivt. När (S) sänkte maxtaxan förra gången blev konsekvensen att fler barn fick längre dagar på förskolan och de som tjänade på sänkningen var de med höga inkomster. Den här gången kommer sänkningen av maxtaxan dessutom ätas upp flera gånger om av övriga rödgröna skattehöjningar.

Men att gynna barnfamiljer med redan bra ekonomi verkar vara lite av den röda tråden i de rödgrönas förslag, de vill nämligen höja taket i föräldraförsäkringen också - världens mest generösa system ska ge ännu mer till dem som tjänar allra mest.

Om de rödgröna är naiva eller om det bluffar vet jag inte, men att kombinera sänkning av maxtaxan med 30-timmars förslaget och sedan lova mindre barngrupper är inte seriöst. Förslagen kommer leda till fler barn i förskolan i fler timmar, vilket kräver betydligt mer personal. Problemet är att det redan idag råder brist på förskollärare. Har de rödgröna bortsett från detta eller vem har de tänkt ska jobba i den rödgröna förskolan?

Priset som barnfamiljerna får betala är friheten att bestämma över hur mamma- och pappaledigheten tillsammans med barnet ska se ut. Den exakta uppdelningen av föräldraledigheten vill inte de rödgröna avslöja men uppenbarligen lurar en tvångskvotering av föräldraförsäkringen runt hörnet. Eventuella problem ska uppenbarligen lösas med bröstpumpar. Med ens blir bilden av de rödgrönas politik glasklar. Politiker ska bestämma hur föräldrarna ska vara barnlediga, därefter ska barnen in på en kommunal förskola/avlastningsplats så snart som möjligt, så många timmar om dagen så möjligt, så billigt som möjligt - även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa.

Känslan av att deras löften inte är seriösa förstärks ytterligare när det visar sig att hela det rödgrönas valmanifestet är kraftigt underfinansierat med nästan 20 miljarder, bara förskolesatsningen är underfinansierad med hela 3 miljarder. För Växjös del innebär det 172 miljoner minus, och ser man bara till förskolesatsningen är det 25 miljoner som saknas.

Kvantitet framför kvalitet - inget om barnens utveckling och lärande, barnens rätt till sina föräldrar eller om förskolelärarnas och barnskötarnas kompetenshöjning och inflytande. Sammantaget skulle det innebära en urholkning av förskolan – barngrupperna skulle öka kraftigt och förslag för att säkra pedagogisk kvalitet i förskolan saknas. Ogenomtänkta och slarviga förslag är inte vad barnen, föräldrarna och förskolan behöver. Istället är det avgörande att det finns olika alternativ i barnomsorgen då barn har olika behov och alla familjers vardag är inte densamma. Det är barnens utveckling och förskolans kvalitet som borde stå i fokus och inte redan välbeställda barnfamiljers ekonomi.

Anna Tenje (M)
kandidat till Växjö kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar