07 september 2010

Bättre villkor för privatradion

Pressmeddelande

2010-09-07

Per Bill (M)
Vice ordförande i konstitutionsutskottet
070-530 42 49

Anna Tenje
Ledamot i konstitutionsutskottet
070-5723900
Bättre villkor för privatradion

Den kommersiella radion behöver bättre villkor för att kunna konkurrera. Därför vill vi på sikt avskaffa koncessionsavgifterna. I regeringens budget för 2012 föreslås en sänkning av koncessionsavgifterna med 12 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 9 % av avgiften.
- Det här är ett första steg för att förbättra villkoren för privatradion, säger Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet.

- En livskraftig kommersiell radio är viktig för konkurrensen och mångfalden på radioområdet.
Det här förslaget skapar goda möjligheter för dem som önskar sända digital radio i framtiden, säger Anna Tenje, ledamot i konstitutionsutskottet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar