06 september 2010

LO sätter demokratin ur spel

En aktuell fråga är huruvida frivilliga bidrag från privatpersoner till politiska partier över 20 000 kr ska redovisas öppet eller ej. Jag har förvisso ingenting emot att det sker än förändring på området men anser ändå att det är viktigt att personer inte öppet ska behöva röja sin partitillhörighet och att vi inte överger gamla viktiga principer såsom att vi har fria hemliga val. Jag tror dock att saken kan lösas utan särskild lagstiftning utan partierna emellan. Idag samarbetar man partierna emellan och granskar bidragen och det skulle vi kunna göra i ökad utsträckning i framtiden. Vad jag finner roande är dock att socialdemokraterna helt utan skam i kroppen har mage att anklaga moderaterna för att sätta demokratin ur spel genom för att vi inte öppet publicerar namn på alla som ger oss gåvor när de (S)samtidigt är involverade i det största mutkalaset av dem alla. LO:s donationer till socialdemokraterna överträffar de flesta partiers hela valbudget, särskilt om man räknar in rena pengar, reklamkampanjer och ren arbetskraft. Antalet ombudsmän som står i socialdemokraternas valstuga under arbetstid är åtskilliga. Jag har flera vänner som är eller har varit medlemmar i LO och de röstar inte på socialdemokraterna. LO:s arbetssätt är gammalt och förlegat, att agera både medlemsorganisation och se till sina medlemmars intressen samt vara socialdemokrations kampanjorganisation torde vara en omöjlig uppgift. Sedan är de förvånade över att många lämnar facket... konstigt? Fredrik Segerfeldt har skrivit en artikel på temat som är mycket läsvärd.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/los-roll-ett-demokratiskt-problem_5258493.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar