25 maj 2010

10 punkter för en levande landsbygd

Moderaterna har tagit fram en landsbygdsplattform som kan sammanfattas i 10 punkter för en levande landsbygd. Vi tycker till skillnad från de rödgröna att det är viktigt att man kan leva och verka även utanför tullarna i Stockholm. Det är på landsbygden som den verkliga potentialen finns. Moderaterna vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden.

10 punkter för en levande landsbygd:

Vi vill förbättra nivån av basservice i Sveriges landsbygder genom kraftfulla satsningar på bland annat infrastruktur och bredband i hela landet samt en över­syn av pumplagen.

Vi vill långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och basindustri i hela landet.

Vi vill förbättra villkoren för den snabbt växande och viktiga turistnäringen i Sveriges landsbygder.

Vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt.

Vi vill fortsätta arbetet med att göra den svenska sjukvården rättvis över hela landet .

Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen.

Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem.

Vi vill arbeta för en ökad integration på landsbygden genom att bland annat nå ut med kunskap om landsbygden och dess näringsliv till personer som är nyanlända till Sverige.

Vi vill undersöka möjligheten att inrätta en form av personliga rådgivare – landsbygdslotsar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar