28 maj 2010

Cristina Husmark Pehrsson - en hjälte


Sällan har en minister fått utstå så mycket spott och spe som Cristina Husmark Pehrsson. Hon har blivit hånad, utskälld och hotad. I debatt efter debatt har hon fått stå tills svars för påståenden baserade på spekulationer och rena lögner. Den sosse som i fortsättningen kommer använda ig av ordet "stupstock" har ingen trovärdighet alls. I mina ögon är hon en riktig hjältinna och det är så underbart skönt att hon nu får rätt i precis allt hon har sagt och åstadkommit under mandatperioden. Det är dock långt ifrån bara en personlig seger för Cristina utan en seger för alla de som tidigare varit långtidssjukskrivna och nu har ett arbete att gå till.

10 000 långtidssjukskrivna har fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet

Igår presenterade Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Av de 15 000 sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare 13000 personer att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen. 1700 personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete. 7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen.

Detta betyder att närmare 10 000 tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension.Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst 30 000 personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar