20 maj 2010

Lyckad vårdreform

Det har nu visat sig att vårdvalsreformen var riktigt lyckad, över 180 nya vårdenheter kom till tack vare reformen som till en början var så kritiserad av socialdemokraterna. Möjligheten för patienter att själva välja vårdgivare har inte bara lett till ökad tillgänglighet och bättre bemötande, även öppetiderna och annan service ökade markant. Ska bli spännnade och se om de rödgröna går ut med att de ska riva upp den här reformen också om de kommer till makten - skulle inte förvåna mig det minsta eftersom det innebär att de inte kan kontrollera vårdtagarna längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar