11 november 2009

Arga bönder kan vara lugna...

Bönderna i Kronoberg kan vara lugna, 90 % av dem får utbetalningen av gårdsstöd i tid. Vi i alliansen gick till val på att gårdsstödet från EU permanent ska betalas ut till de svenska bönderna det år som stödet avser. Det är av stor vikt att detta också sker inte minst med tanke på att det är viktigt att Svenska bönder har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Europa.

Först verkade det som om vi inte skulle kunna hålla det vi lovat tidigare. Det är därför mycket glädjande att Jordbruksverket och länsstyrelserna nu kommer med en ny prognos som visar att 84 procent av lantbrukarna kan få sitt gårdsstöd före årsskiftet, men det finns variationer mellan länen. Lantbrukarna i Kronoberg kan dock vara lugna då prognosen här ligger på 90 %, vilket är i stort sett lika många som tidigare.

Lönsamheten är låg i jordbruket nu och lantbrukarna är beroende av att få stöden utbetalda. Just därför har alla inblandade parter jobbat hårt de senaste veckorna för att lantbrukarna ska få sina pengar i tid. Ytterligare insatser kommer nu också sättas in för att skynda på utbetalningarna. Med dessa gemensamma insatser räknar jordbruksverket och länsstyrelserna med att kunna betala ut gårdsstödet till 90 procent av lantbrukarna Huvuddelen av utbetalningarna av gårdsstöd sker den 22 december.

Sedan är det viktigt att vi diskuterar och väcker liv i frågan kring EU:s jordbrukspolitik, subventioner av olika slag och andra bidrag som figurerar inom denna sektor. Men det är en annan diskussion än den som är aktuell just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar