04 mars 2010

Äntligen en utredning som ska realisera gårdsförsäljning och ge äldre möjlighet att ta en snaps till julmaten!


PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se

Äntligen en utredning som ska realisera gårdsförsäljning och ge äldre möjlighet att ta en snaps till julmaten!

- Det är glädjande att regeringens utredare ska titta närmare på frågan om gårdsförsäljning och låta äldre på äldreboenden ta ett glas vin. Exemplet från Finland visar att den småskaliga produktion som gårdsförsäljningen utgör inte är ett hot ur folkhälsoperspektiv. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning att en utredning nu ska se på hur gårdsförsäljning ska kunna tillåtas. Dessutom är det oerhört positivt att vi öppnar för att äldre på äldreboenden ska kunna ta ett glas vin till maten. Bara för att man bor på äldreboende är man inte omyndig - äldre kan själv bestämma över sina liv.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att frågan om gårdsförsäljning ska utredas på nytt och möjligheten att servera alkohol på äldreboenden ska ses över.

- Under mandatperioden har jag lämnat in flera motioner om att tillåta just gårdsförsäljning. Flertalet remissinstanser har under den första utredningen uttalat sitt stöd för att tillåta gårdsförsäljning och visat på många positiva faktorer såsom landsbygdens utveckling, lokal turism, utveckling av livsmedelsproduktionen och ökat småföretagande. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har också tagit fram en rapport som understryker att EU-rättsliga skäl inte torde hindra Sverige att införa gårdsförsäljning. Det är därför glädjande att frågan om gårdsförsäljning nu utreds grundligt och att fler faktorer tas upp.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar