02 mars 2010

Öppet brev till riksdagsledamoten/ledamöterna: Eneroth, Elgestam och Wegendal

Varför vill vänsteroppositionen avskaffa 11 000 jobb?

I spåren av finanskrisen har många arbetstillfällen slagits ut och utanförskapet stigit. Många väljare ställer sig frågan vad som ska ersätta de jobb som har försvunnit och hur broar kan byggas tillbaka till arbetsmarknaden.

För oss moderater är det viktigt att både ta tillvara de jobb som finns i Sverige och lägga grund för en långsiktig återhämtning på arbetsmarknaden. En betydelsefull reform som har genomförts under mandatperioden är möjligheten till avdrag för hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget. Enligt en studie från tjänsteföretagens organisation Almega sysselsätter reformen 11 400 personer i hela Sverige. Många av dem kommer direkt från arbetslöshet.

Reformen har inte bara ökat företagandet och skapat nya jobb. Den har även fått en svart marknad att bli mer vit. Istället för osäkra svartjobb får de anställda nu arbetsrättslig trygghet med sjukpenning, pension och rättvisa villkor.

Dessutom har RUT-avdraget underlättat för många att få vardagspusslet att gå ihop. Många familjer går på knäna för att få vardagens bestyr att fungera. Här har de hushållsnära tjänsterna varit till stor nytta för många. Bara i Kronoberg har 2501 personer valt att använda avdraget.

Men trots alla framgångar vill den rödgröna oppositionen ta bort skattelättnaderna för hushållsnära tjänster. Det är en ansvarslös politik som hotar tusentals jobb i hela Sverige. Det skulle även riskera att slå undan benen för den snabbt växande tjänstesektorn.

Med sju månader kvar till valet ser jobben återigen ut att bli den viktigaste valfrågan. Väljarna förtjänar att få svar på hur de politiska partierna vill minska utanförskapet.

Därför frågar vi er Eneroth, Elgestam och Wegendal: varför vill ni och ert parti ta bort en populär reform som har gett Sverige fler än 11 000 nya jobb?

Med vänliga hälsningar,

Katarina Brännström
Riksdagsledamot M

Anna Tenje
Riksdagsledamot M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar