04 mars 2010

Ny alkoholpolitik som myndigförklarar människor

Jag tycker våra nya förslag på det alkoholpolitiska området är så glädjande. Äntligen myndigförklarar vi männiksor i två avseenden. Vi i alliansen har nämligen äntligen bestämt oss för att ta fram lagstiftning för att möjliggöra gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol på våra svenska gårdar och låta äldre på äldreboenden ta ett glas vin till maten.

För mig är det en självklarhet att både våra äldre och turister i Sverige kunna ha möjlighet att njuta av svenska råvaror i form av både mat och dryck. Kritiker menar att vi på så viss undergräver folkhälsan men de kunde inte ha mer fel. Det handlar om att vi vill myndigförklara både våra äldre och de turister som vill prova på den svenska landsbygdens råvaror. För mig handlar det också om landsbygdsutveckling. Att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol så som cider, öl och vin kommer att leda till en ökad turism och företagande och förbättra förutsättningarna att leva och bo på landsbygden avsevärt. Det kommer dessutom att bidra till att Sverige blir ett trevligare och lite friare land att leva i, något som jag personligen värdesätter mycket.

Att vi nu ger äldre rätt att bestämma över sitt liv är kanske ännu mer glädjande. För de äldre handlar det om ett erkännande som de är väl värda samt en möjlighet till en ökad livskvalité. Våra äldre bör ha samma möjlighet som oss andra att ta en snaps till julmaten, ett glas vin till lördagsmiddagen eller en öl till hockeyn på tv.

Många äldre har dock begränsade möjligheter att handla alkohol och är ofta beroende av nära och kära för att få tag på dricka. Vi moderater vill därför göra det möjligt för hemtjänsten att inhandla alholhol samt att äldreboendes kiosker blir till systembolagsombud. Våra äldre är myndiga nog att kunna få bestämma själva om de vill ha ett glas vin till maten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar