18 mars 2010

Extra Jobbcoacher till riksdagsledamöter borde inte behövas!

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Idag blev det känt att Riksdagsstyrelsen beslutat att riksdagsledamöter som slutar i riksdagen ska erbjudas en egen jobbcoach till en kostnad på max 50 000 kr. Syftet är förvisso att ge ledamöter som lämnar riksdagen hjälp att återvända till yrkeslivet och att minska statens kostnader för inkomstgarantin.
-Att riksdagsledamöter återgår till ”vanliga jobb” är i o f s är bra men jag anser att detta är något som vi borde klara av själva med hjälp av den vanliga arbetsförmedlingen och inte behöva konsultupphandlade jobbcoacher för att göra, menar Anna Tenje (m) riksdagsledamot från Kronoberg.
- Jag är förvånad över beslutet och är något skrämd över att detta tycks behövas. För min egen del har jag redan börjat sondera terrängen och se mig om efter ett jobb. Det borde ju de flesta riksdagsledamöter göra med tanke på att ingen (eller i alla fall väldigt få) sitter säkert i höst och att allt kan hända i valet, fortsätter Anna Tenje, avgående riksdagsledamot.
- Jag tror att detta beslut bara spär på politikerföraktet och förstärker bilden av att vi politiker kliar varandra på ryggen samtidigt som vi knappt klarar av att knyta våra egna skor. Jag vill i alla fall inte förknippas med den bilden och tror mig kunna få ett bra jobb på egen hand.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar