23 mars 2010

Frivillig militärutbildning och en ny veteranpolitik

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.seIdag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning samt en helt ny veteransoldatpolitik. Förslaget innebär att rekrytering till Försvarsmakten ska ske på frivillig grund från den 1 juli 2010. Det är ett led i regeringens arbete med att öka försvarsförmågan och antalet tillgängliga soldater i Försvarsmakten.

- Propositionen innebär ett stort steg framåt i reformeringen av försvaret. Dagens militära förband har väldigt låga krav på beredskap. Istället sätter man ihop särskilda förband som skickas utomlands och sedan avvecklas vid hemkomsten, när de är som bäst utbildade. Det här har varit ett stort slöseri med personal och pengar som nu får ett slut.
Nu får vi istället kontraktsanställda soldater som tjänstgör en längre tid och därmed blir mer professionella och dessutom finns tillgängliga. Till skillnad från dagens värnpliktsförband kan dessa förband sättas in både inom Sverige och utanför landets gränser vilket är en avgörande förbättring, säger Anna Tenje (M), riksdagsledamot från Kronoberg

Propositionen innehåller också en helt ny veteranpolitik. Förslagen ger Försvarsmakten större ansvar i omhändertagandet av veteraner och deras anhöriga. Den innehåller också förslag på hur staten bättre kan uppmärksamma de insatser som görs.

- Efter mer än 60 år av internationella insatser är det hög tid att vi äntligen får en veteranpolitik. De 100 000 svenska soldater som har tjänstgjort i utlandsstyrkan är värda stor beundran och det är självklart att staten ska ta sitt ansvar när det kommer till stöd och omhändertagande av veteraner och anhöriga, avslutar Anna Tenje (M).

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar