04 februari 2010

En omtolkning av Avfallsdirektivet skulle lösa många problem för Växjö kommun

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se

Ulf Hedin (m)
Ordförande tekniska nämnden Växjö kommun
Tel. 0733687050
ulf.hedin@vaxjo.se

En omtolkning av Avfallsdirektivet skulle lösa många problem för Växjö kommun

- Det är orimligt att Sverige som enda EU-medlemsstat tolkar Avfallsdirektivet så att snö klassas som avfall. Denna tolkning får negativa konsekvenser för snöröjning och i längden för livsviktiga samhällsfunktioner. De flesta städer i Sverige upplever för tillfället en enorm frustration då de har enorma mängder snö som den inte har möjlighet att göra sig av med.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att hon idag torsdag 4/2 lämnar in en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren om Sveriges tolkning av Avfallsdirektivet och de negativa effekter detta får för snöröjningen och viktiga samhällsfunktioner.

- Inte heller i Växjö finns det plats för snömassorna som röjs bort av kommunen. Att snö klassas som avfall innebär stora extra kostnader för Växjö kommun. Om Sverige gjorde en omtolkning av Avfallsdirektivet i enlighet med övriga EU-länder skulle detta ha stor betydelse för Växjö kommun, både vad gäller ekonomi men framförallt beträffande framkomligheten för våra invånare, menar Ulf Hedin moderat ordförande i tekniska nämnden i Växjö kommun.

- Det är av stor vikt att snö kan forslas bort från bl a gator, torg och järnvägar så att samhället fungerar utan risker för säkerhet och framkomlighet. Snö bedöms inte innehålla kemikalier eller tungmetaller och tolkas heller inte som avfall i andra EU-medlemsstater. Det är därför angeläget att miljöministern agerar i denna fråga så att Sveriges tolkning inte ställer till problem för snöröjningen och därmed inte hotar övriga samhällsfunktioner, menar Anna Tenje

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar