18 februari 2010

Större lyft än väntat

Idag fattade regeringen beslut om möjlighet till ekonomiskt stöd för dem som anordnar platser inom insatsen lyft. Detta innebär att Arbetsförmedlingen nu ges möjlighet att ge de olika anordnarna av lyftplatser ersättning för handledarstöd i samband med lyft. Lyft är en ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet som regeringen införde i år för att ytterligare förstärka arbetsmarknadspolitiken. Även ideella föreningar; stiftelser med mera kan anordna lyftplatser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att personer som saknar arbete aktiveras och samtidigt upprätthåller kontakt med arbetsmarknaden.

Det blir alltså helt enkelt fler platser.Anledningen till detta är att har visat sig att den rådande konjukturen kräver fler insatser som förhindrar att människor står utan arbete under en lång tid. Vi måste motverka att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Därför gör vi denna förstärkning av insatsen lyft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar