17 februari 2010

Shopping stärker de offentliga finanserna

Anders Borg presenterade idag en ännu starkare prognos för de offentliga finanserna. Detta är oerhört glädjande. Bedömningen visar att det finansiella sparandet - skillnaderna mellan inkomster och utgifter - uppvisar balans redan 2012 och ett överskott 2013. Vi har nu alltså ett visst utrymme att förstärka krispolitiken ytterligare. Anders Borg kommer att fortsätta fokusera på att förstärka jobbpolitiken och mildra effekterna av krisen bland dem som påverkats mest.

Anledningen till att prognosen förbättrats är att arbetsmarknad är starkare och att hushållen är mer positiva och har ökat sin konsumtion i större utsträckning än väntat. Shopping är positivt på många olika sätt och något som jag gillar=) Konsekvensen av detta för staten blir att utgifterna minskar och intäkterna ökar. Något som Anders Borg gillar=)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar