28 april 2010

Höjd bensinskatt slår hårdast mot landsbygden

Vänsterpartierna presenterade idag ett gemensamt förslag om kraftigt höjda bensinskatter. Oppositionen vill se skattehöjningar på bensin med totalt 49öre. Förslaget skulle allvarligt försämra möjligheterna att bo på landsbygden. Skattehöjningen skulle slå hårt mot dem som behöver bilen – för att handla, skjutsa barnen eller för att ta sig till och från jobbet. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är en orättvis politik som ensidigt höjer skatter och riskerar jobb över hela Sverige. Tillsammans med förslaget om kilometerskatt och en återinförd förmögenhetsskatt slår man också rakt mot de entreprenörer och företagare som är avgörande för om vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Följden skulle bli sämre möjligheter att driva företag och färre nya jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar