29 april 2010

Moderaterna lyfter diskussionen om vad som är rättvisa

Vi i Moderaterna lyfter nu en viktig diskussion - nämligen den om vilken politik som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. I höstens val står två alternativ mot varandra och det har sällan varit så stora skilklnader mellan blockan. Synen på rättvisa är en tydlig skillnad. Vi har därför valt att titta lite närmare på oppositionens syn på rättvisa och vad det skulle innebära om de fick makten efter valet. I en rapport som presenterades idag beskriver vi 11 orättvisor med de rödgrönas politik som har koppling till rättvisa. Det handlar då givetsvis om jobben, skatterna och skolan och slutsatsen av de rödgrönas politk är följande:

En arbetsmarknad bara för några
Störst skattehöjningar för dem med lägst inkomster
En sämre start i livet för elever med större behov

Det handlar framförallt om att det med en rödgrön regering blir färre jobb och därigenom större klyftor. Det handlar även om att det blir större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden samt att stödet till sjukskrivna som är i behov av stöd och rehabilitering blir sämre. En annan poäng är att riksen är stor att jobb går förlorade eller skapar osäkra anställningsvillkor genom slopat RUT- och ROT-avdrag. Det blir också färre i arbete genom att en rödgrön politik ger sämre villkor för Sveriges entreprenörer.

Skattehöjningarna slår hårdast mot dem som redan har det sämst. Låginkomsttagare, invandrare och kvinnor får betala mest i höjd skatt samtidigt som människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta.

När det gäller skolan leder en rödgrön politik till att elever med störst behov får mindre stöd vilket i sin tur även leder till större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet.

För oss moderater är rättvisa en viktig värdering. Rättvisa är inte att alla alltid ska ha det exakt lika utan att skapa lika goda möjligheter för alla människor att leva det liv man vill. För att nå dit är flera saker viktiga. Allra viktigast är att föra en tydlig jobbpolitik. Genom att prioritera kraftfulla insatser för fler i arbete kan vi bekämpa de klyftor som uppstår när människor inte får möjligheten till ett eget arbete. Viktigt är också att se till att människor kan leva på sin lön och har goda möjligheter att bo och arbeta i hela Sverige. Skolan är helt avgörande för att skapa lika möjligheter mellan människor. För att ge alla elever en bra start i livet är det viktigt att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag så att ingen elev faller igenom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar